Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
30. Als in een cirkel, waarvan de straal 1 dM is, eene
koorde is getrokken, die 1,6 dM lang is; hoe ver is die
koorde dan van het middelpunt verwijderd ?
31. En als de koorde eens juist zoo lang was als de straal,
op welken afstand zou zij dan. van het middelpunt liggen ?
32. Als eene koorde op 4 cM afstand van het middel-
punt getrokken, en de middellijn van den cirkel 17 cM lang
is; hoelang is dan die koorde?
33. a. Richt aan het einde van eenen straal eene lood-
lijn op, en verleng die loodlijn ook aan den anderen
kant van den straal; trek nu uit het middelpunt
ter weerszijde van den straal lijnen naar eenig punt
van de loodlijn. Waarom zullen deze lijnen langer
zijn dan de straal ?
l>. In hoeveel punten zullen die loodlijnen dan den
cirkel raken of snijden ?
e- Toon nu hieruit aan, dat de raaklijn met den
straal, die het raakpunt met het middelpunt ver-
eenigt , een rechten hoek maakt.
34. Aan een cirkel, waarvan de straal 11,25 dM is,
heeft men uit eenig punt daarbuiten eene raaklijn getrokken.
Als nu die raaklijn 15 dM lang is, welk is dan de kortste
afstand tusschen het einde der raaklijn en den cirkel ?
35. a. Hoe zoudt ge een cirkel in vier gelijke deelen
verdeelen ?
lt>. Hoe zoudt gij in den cirkel ééne lijn trekken,
die een sector afsnijdt 1
c. Hoe trekt gij in den cirkel eene koorde, die zoo
lang is als de straal?
* <1. Hoe trekt gij in den cirkel twee koorden , die
evenwijdig loopen ?
* e. Hoe zoudt gij twee even groote koorden trekken ?
* f. Hoe zoudt ge dit doen, als die twee koorden
even lang en evenwijdig moesten zijn ?
* g. Hoe trekt gij uit hetzelfde punt aan den omtrek
twee koorden, die even lang zijn ?