Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
22. Als men in nevensgaanden cirkel de
koorde AC trekt en deze evenwijdig is met den
straal BM , hoe lang is dan wel de koorde AC?
23. Zoudt gij ook de lengte van de koorde
AB kunnen berekenen, als de straal 1 dM is?
24. Als men in de vorige figuur de stralen
AM, CM en BM door het middelpunt heen verlengt, en
men de koorden AC, BC, enz. trekt, welke van deze koorden
is dan de langste ?
25. Zoo de hoek tusschen den straal en de koorde in de
vorige figuur eens 45° bedroeg, tot welke soorten zou dan
de driehoek ABM behooren ?
26. Indien men dan de stralen AM en BM door het
middelpunt heen tot aan den cirkelomtrek verlengde, en de
uiteinden der stralen door 4 rechte lijnen vereenigde, welke
vierhoek zou dan daardoor ontstaan?
* 27. a. Trek in een cirkel eene koorde, vereenig de uit-
einden daarvan met het middelpunt, en laat uit dit
laatste eene loodlijn op de koorde neer. Hoe groot
zijn de deelen, waarin die loodlijn de koorde ver-
deelt , ten opzichte van elkander ? Toon dit aan
door de gelijk- en gelijkvormigheid der driehoeken.
* lt>. Wat zal er dan altijd gebeuren, als men midden
op eene koorde eene loodlijn opricht?
* 28. a. Trek nu in een cirkel twee koorden, die niet
evenwijdig zijn; richt in het midden daarvan lood-
lijnen op, en zeg waar deze elkander zullen snijden
en waarom ?
* lt>. Zoudt ge nu ook een middel kunnen opgeven,
om het middelpunt van een cirkel te bepalen ?
* 29. a. Trek in een cirkel een driehoek zóó, dat de
hoekpunten in den omtrek liggen, beschouw de
zijden als koorden , en bepaal daardoor het mid-
delpunt des cirkels.
* b. Teeken nu eerst eeu driehoek en construeer een
cirkel om dien driehoek.