Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
* 10. Teeken een hoek aan het middelpunt van een cirkel,
zeg in welke deelen nu het cirkelvlak verdeeld is, en be-
noem die deelen.
* 11. Teeken nu ook een hoek aan den omtrek, en zeg weder
in welke deelen het cirkelvlak verdeeld is, en benoem ze ook.
* 12. Trek nog eens een hoek aan den omtrek, maar zoo-
danig dat één been daarvan door het middelpunt gaat, en
trek nog door het middelpunt eene hulplijn evenwijdig aan
het andere been. Benoem nu de punten en lijnen, en zeg
welke de hoeken aan het middelpunt zijn.
* 13. Noem ook den hoek aan den omtrek, en zeg aan welke
hoeken aan het middelpunt hij gelijk is.
* 14. Door welken boog wordt dan de hoek aan den omtrek
gemeten , en welke verhouding bestaat er dus tusschen dezen
boog en den boog, waarop de hoek aan den omtrek staat ?
* 15. Hoedanig zijn dan de bogen, die zich tusschen de
evenwijdige lijnen bevinden, en welk besluit kunt gij daar-
uit trekken ?
* 16. Trek nu een hoek aan den omtrek , waarvan de beenen
niet door het middelpunt gaan; trek door het middelpunt
hulplijnen , evenwijdig aan de beenen , alsmede eene hulplijn
door het hoekpunt; benoem de punten en lijnen en geef al
de gelijke hoeken op.
* 17. Zeg ook door welke bogen de hoeken gemeten worden,
die aan ieder der snijpunten gelegen zijn.
18. Welke is de grootste koorde, die men in een cirkel
kan trekken, en zou er ook eene kleinste koorde wezen ?
19. Kunt gij ook het grootst aantal middelpunten, stra-
len , middellijnen, bogen eu koorden opgeven, die men in
een cirkel teekenen kan.
20. Wat moet men verstaan door den hoek, die tusschen
den straal en de koorde van een cirkel gelegen is ? Toon
dit aan door eene figuur.
21. Als de grootte van dien hoek 60° is, hoe lang zal
dan wel de koorde wezen met betrekking tot den straal ?