Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
mm
èc
56
op de zijde van eiken driehoek nog een even grooten gelijk-
zijdigen driehoek. (Vergelijk hier n» 214 op het einde).
228. Er zijn nog andere veelvlakken, die in regelmatigheid de vijf
bovengenoemde min qf meer nabijkomen. Zoo kan men b. v. een zesvlak
maken met ruiten in plaats van quadraten, (hierbij worden echter tevens
sommige uithoeken onregelmatig, gelijk men zal zien, wanneer men het
netwerk van zulk een zesvlak teekent,) — of een achtvlak met gelijkheenige,
niet gelijkzijdige driehoeken, waarbij dus nog de ribben verschillend van
Tig, 1G2. grootte zijn. Het merkwaardigste veelvlak van dien
aard is wellicht het nevenstaande riiitvlakkig twaalf-
vlak (fig 162), waaraan alle ribben en tweevlakkigc
hoeken gelijk, en alle uithoeken regelmatig zijnj
maar vim de l i uithoeken zijn er 8 drievlakkig en
G viervlakkig.
Om het netwerk van dit lichaam te teekenen,
moet men de ruiten van zoodanigen vorm maken , dat de loodlijn uit
der zijde, waarop zij valt, afsnijdt. Men
teekent (zie fig. 163) zes
zoodanige ruiten naast
elkaar, en plaatst dan
boven en onder nog drie
ruiten aan drie der vrij
gebleven zijden, doch zoo,
dat altijd stompe hoeken
aan stompe, en scherpe
hoeken aan scherpe aan-
sluiten.
De oppervlakte van dit lichaam te berekenen, is niet moeilijk; immers
wijl hier in elke ruit de loodlijn Va der basis afsnijdt, zoo is zij gelijk
aan (1 - %) of Y % of % K 2 = 0,9i28. De diagonalen
van zulk eene ruit zijn = Ys 3 en "j/ 6 of 1,155 nagenoeg
cn 1,633.
Plaatst men het lichaam overeind op een vlak , dan ziet men dat de
groote diagonaal van het voorvlak juist de hoogte des lichaams of den
rechten afstand tusschen twee overstaande vlakken aanwijst. De loodlijn
uit het midden des lichaams op een vlak is dus juist de helft van zulk
eene groote diagonaal, bijgevolg = '/j 6 of == 0,8165 nagenoeg.
Nu valt het gemakkelijk, den inhoud te berekenen.
den stompen hoek juist %
Tig. 163.