Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
Fig. 159. Het achtvlak met aandacht be-
schouvrende, ziet men, dat aan elke
zijde van het voor- en achtervlak
een driehoek aansluit; men kan dus
het netwerk samenstellen uit twee
driehoeken op het dubbele eener
ribbe, eveneens verdeeld als bij het
viervlak. Als deze driehoeken naast
elkander vlak uitgelegd worden, kunnen zij slechts met eene
ribbe onderling verbonden blijven; men plaatst ze daarom
zoodanig, dat eene zijde van den eenen met eene deellijn van
den anderen ééne lijn uitmaakt (fig. 159).
Men kan deze drie netwerken ook anders teekenen, en
dit komt soms voordeeliger uit, b. v. voor het viervlak een
parallelogram, voor den kubus eene T, of eene trap met drie
treden, elk uit twee quadraten bestaande, enz ; — voor het
achtvlak tweemaal het net eener vierzijdige regelmatige pira-
mide met weglating der grondvlakken, enz. Het teekenen
dezer figuren moge men zelf beproeven.
fig. ICO. Voor het twaalfvlak (fig. 160)
beschrijft men op elke zijde
van een regelmatigen vijfhoek
een daarmede gelijken en ge-
lijkvormigen vijfhoek, en voegt
twee zulke stelsels aan elkander,
doch zoo, dat zij slechts in
ééne ribbe verbonden zijn. Ieder stelsel maakt de helft van
het twaalfvlak uit. (Vergelijk hier n" 216).
Fig. 161. Voor het twiutigvlak
(fig. 161) voegt men tien
gelijkzijdige driehoeken,
met de lengte eener ribbe
tot zijden, aan en naast
elkander tot een parallelo-
gram , en plaatst aan de
lange zijden dezer figuur