Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
De opgegeven tiendeelige waarden zijn niet volkomen juist
en kunnen zulks, uithoofde der wortelgrootheden, niet zijn;
evenwel ziju zij nauwkeurig genoeg voor de berekeningen,
die men daarmede te verrichten heeft.
De verhoudingen der loodlijnen hangen alle van de lengte
der ribbe af en kunnen daarvan afgeleid worden.
Bij het vier- en achtvlak geschiedt dit door de eigen-
schappen van den rechthoekigen driehoek ; deze berekening
kan de leerling gemakkelijk nagaan en verklaren, wat wij
hem ook aanraden, als zijnde eene leerzame herhaling en
toepassing van die eigenschappen.
Bij het twaalf- en twintigvlak komen andere berekeningen
te pas, die te ingewikkeld zijn voor ons leerboek.
Bij den kubus is de loodlijn uit het middelpunt op een
zijvlak gelijk aan de helft der ribbe.
227. Het netwerk dezer regelmatige lichamen, als heb-
bende alleen platte zijvlakken, kan in eene vlakke figuur
geteekend worden.
Snijdt men deze uit in kaartpapier, dan kan daaruit het
lichaam, door omvouwing der vlakken om de half ingesneden
deellijnen, worden samengesteld.
■■ Het net van het viervlak (fig. 157) teekent
men als dat eener regelmatige driezijdige pira-
mide volgens n° 189, fig. 126 of 130. Men
verkrijgt alsdan een gelijkzijdigen driehoek op
het dubbele eener ribbe van het viervlak, welke
driehoek door lijnen, die de middelpunten der
zijden vereenigen, in vier gelijke deelen verdeeld is.
^''g' Het net van den kubus is dat
van een regelmatig vierzijdig pris-
ma, welks zijvlakken ook quadraten
zijn. Hierneven, figuur 158, ziet
men het in den vorm van een
kruis geteekend. (Vergelijk n° 173
fig. 120).