Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
dezer afmetingen gelijk is aan die eener ribbe van het lichaam)
door de derde macht van eene ribbe.
De inhoud van het »ieruZaA: kan ook gemakkelijker berekend
worden, wanneer men het beschouwt als eene driezijdige
piramide, die tot hoogte heeft de loodlijn uit een hoekpunt
op het overstaande vlak. Stelt men de ribbe = 1 , dan is
die loodlijn = 6 of = 0,8165, terwijl de loodlijn uit
het middelpunt des lichaams het vierde gedeelte hiervan is.
Fig. 156. Het achtvlak (fig. 156) kan verdeeld
worden in twee vierzijdige piramiden
ABCDE en ABCDF, wier grondvlak
een quadraat ABCD is, met eene ribbe
AB tot zijde; terwijl de hoogte van elke
piramide (ME, MF) gelijk is aan de
helft eener as EF. Stelt men de ribbe
= 1, dan is de as = 2 of= 1,4142,
en dus de hoogte van elke piramide =
•/j 2 of - 0,7071.— De loodlijn uit het middelpunt op
een zijvlak is = % ]/ 6 of = 0,40825.
Nu resten nog het twaalf- en het twintigvlak. Voor geen
van beide heeft men eene kortere inhoudsberekening, dan
de som der piramiden, waarin het lichaam door lijnen uit
het middelpunt naar de hoekpunten verdeeld wordt.
Voor het twaalfvlak, altijd de ribbe = 1 stellende, is
de loodlijn uit het middelpunt op een zijvlak = Vao ^
(250 + 110 j/ 5) of = 1,1135, — en voor het twintigvlak
is zij ='/,., (3 3 + K 15) of = 0,75576.
Aldus kan men door middel dezer verhoudingen den in-
houd van al de regelmatige veelvlakken berekenen ; dien van
het vier-, zes- of achtvlak op twee manieren.
226. Om de verhoudingen , in n» 224 en 225 aangege-
ven , met meer gemak te kunnen overzien , volgen zij hier
nog eens op een afzonderlijk tafeltje.