Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
224. De oppervlakte van elk regelmatig lichaam is ge-
lijk aan de som der zijvlakken.
De oppervlakte van het viervlak is dus gelijk aan den
vlakken inhoud van 4 gelijkzijdige driehoeken ; — die van
den kubus aan 6 quadraten ; — van het achtvlak , aan 8
gelijkzijdige driehoeken ; — van het twaalfvlak, aan 12 regel-
matige vijfhoeken ; — van het twiutigvlak, aan 20 gelijk-
zijdige driehoeken.
Den vlakken inhoud van elke dezer figuren kan men af-
leiden uit de lengte van eene der zijden , d. i. van eene ribbe
des lichaams.
Voor het quadraat is dit gemakkelijk, en reeds in n» 108
geleerd.
Voor den driehoek moet men de lengte kennen van de
loodlijn uit een hoekpunt op de overstaande zijde. Stelt
men elke zijde = 1 , dan is die loodlijn = ]/ 3 = 0,866.
Voor den vijfhoek is het noodig dat men de lengte der
loodlijn kent, die uit het midden vau den vijfhoek op de
zijden valt; de inhoud van den vijfhoek is dan = den
omtrek X de helft dier loodlijn. Is de zijde = 1 , dan is
bedoelde loodlijn = K (1 2/5 1/ 5) , of = 0,688.
225. In elk regelmatig veelvlak kan men uit het middel-
punt des lichaams lijnen trekken naar de hoekpunten.
Het lichaam wordt daardoor verdeeld in zooveel piramiden
als er zijvlakken zijn. Die piramiden hebben tot hoogte de
loodlijn, die uit het middelpunt des lichaams op het midden
van elk zijvlak valt, dus de helft eener loodlijn tusschen
twee rechtoverstaande zijvlakken.
Kent men derhalve deze loodlijn , dan kent men de hoogte
van elke piramide, en men behoeft slechts dier hoogte
met de som der grondvlakken, d. i. met de oppervlakte van
het geheele lichaam , te vermenigvuldigen, om den inhoud
te kennen.
Voor den kubus is dit niet noodig, daar zijn inhoud wordt
uitgedrukt door lengte X breedte X hoogte, of (wijl elke