Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
een lichaam vormen met drievlakkige uithoeken, ingesloten
door twaalf vlakken, dat dan ook den naam draagt van
regelmatig twaalfvlak (dodecaëder).
217. Er bestaan dus in *t geheel vijf soorten van regel-
matige veelvlakken, te weten: het viervlak, het zeavlak^
het achtvlak, het twaalfvlak en het twintigvlak.
Het vier-, acht- en twintigvlak hebben driehoeken tot
zy vlakken, het zesvlak quadraten en het twaalfvlak vijfhoeken.
Aan het vier-, zes- en twaalfvlak zijn de uithoeken drie-
vlakkig, aan het achtvlak viervlakkig en aan het twintig-
vlak vijfvlakkig. —
218. Als men in een regelmatig veelvlak het midden eener ribbe met
het midden der recht-overstaande ribbe door eene rechte lija vereenigt,
dan staat deze lijn loodrecht op beide ribben. Waarom is nu het mid-
den dezer lijn ook eveuver van de vier hoekpunten (de uiteinden der
twee ribben) verwijderd ?
Doet men hetzelfde bij elk paar overstaande ribben, dan zijn al de
verbindingslijnen even lang en deelen elkander middendoor in één punt,
dat het middelpunt van het lichaam heet.
Dit is ook het geval, als men telkens het midden van twee recht-
overstaande zijvlakken door eene lijn verbindt.
Eveneens deelen al de lijnen , die twee recht-overstaande hoekpunten
vereenigen, elkander middendoor in het middelpunt van het lichaam.
De twee laatste soorten van lijnen kan men in het viervlak niet
trekken, omdat daaraan geene recht-overstaande vlakken of hoekpunten
zijn. Tegenover elk vlak staat daar een hoekpunt. Trekt men echter
van elk hoekpunt eene lijn naar het midden van het overstaande vlak,
dan zijn ook deze lijnen even lang , staan loodrecht op de vlakken en
snijden elkander in het middelpunt des lichaams , doch zoo, dat van
elke lijn ^^ aan den kant van het hoekpunt en Vi aan dien van het
overstaande vlak valt.
De afstanden van het middelpunt van een regelmatig veelvlak tot al
zijne ribben zijn dus even groot; —• zoo zijn ook de afstanden van het
middelpunt tot de zijvlakken onderling gelijk , en eveneens die van het
middelpunt tot de hoekpunten.
219. In een regelmatig veelvlak kan men van het eene
hoekpunt tot het andere diagonalen door het lichaam trekken.
Alleen in het viervlak is dit onmogelijk, omdat daar alle
lijnen, die van hoekpunt tot hoekpunt loopen, ribben z\jn.