Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
I'ig. 153. Aan elk hoekpunt van een gelijkzijdigen
driehoek (b. v. van dien, die midden op de
voorzijde der figuur is geteekend) maakt men
met zulke driehoeken een regelmatigen vijf-
vlakkigen hoek. Daardoor verkrijgt men een
samenstel van 10 vlakken (zooals de zicht-
bare voorzijde der figuur aantoont), waar-
tegen men aan de opene zijde nog een der-
gelijk in omgekeerde stelling kan aanpassen.
Doet men dit, dan heeft men een lichaam met enkel vijf-
vlakkige hoeken, dat twintig zijvlakken telt, en regel-
matig twintig vlak (icosaëder) genoemd wordt-
Men kan dit twintigvlak ook beschouwen als samengesteld
uit twee vijfvlakkige hoeken (b. v. aan het bovenste en het
onderste hoekpunt der figuur), verbonden door een baud,
die uit tien andere gelijkzijdige driehoeken bestaat.
Fi". 151. °P ^yde van een qua-
draat een ander quadraat overeind, dan wordt
de opening, die boven overblijft, juist door
een zesde quadraat gesloten (fig. 154). Het
lichaam, aldus gevormd, met drievlakkige
uithoeken, is een regelmatig zesvlak
(hexaëder). Wij leerden het reeds vroeger
onder den naam van kubus of teerling kennen.
216. Nu blijft er nog over een regelmatig veelvlak , dat
door vijfhoeken wordt ingesloten. Men vormt het op de
volgende wijze:
Aan elke zijde van een regelmatigen
vijfhoek voegt men nog zulk een vijf-
hoek , zoodat aan elk hoekpunt een
drievlakkige hoek gevormd wordt; het
samenstel van zes vlakken, dat men
daardoor verkrijgt (b. v. de zichtbare
voorzijde in fig. 155) kan met de ope-
ning tegen een ander, dat op gelijke w^ze
gevormd is, worden aangepast, en alzoo
Fig. 155.