Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
Daarom kunnen alleen gelijkzijdige drie-
hoeken, quadraten of regelmatige vijfhoeken
als zijvlakken van een regelmatig veelvlak
voorkomen. Immers deze geven vlakke hoeken van 60°,
90° of 108°; maar die van den regelmatigen zeshoek zijn
reeds 120° groot, en alzoo niet bruikbaar ; veel minder dus
nog die van den regelmatigen zeven- of achthoek , enz. —
211. Met vlakke hoeken van 60° kan men vormen een
drie-, vier- of vijfvlakkigen hoek (waarom geen zesvlak-
kigen?); met hoeken van 90° of 108° slechts een drievlak-
kigen (waarom ?).
Er kunnen dus zeker niet meer dan vyf
regelmatige veelvlakken zijn, namelijk rfrie met
gelijkzijdige driehoeken, één met quadraten, en één met
regelmatige vijfhoeken als grensvlakken.
Dat deze vijf soorten werkelijk bestaan , blijkt uit de vol-
gende nummers.
212. Voegt men drie gelijkzijdige drie-
hoeken tot een drievlakkigen hoek bijeen ,
dan wordt de opening juist door een vierden
gelijkzijdigen driehoek gesloten, en een lichaam
gevormd (fig. 151) met drievlakkige uithoeken,
door vier (driehoekige) vlakken begrensd, dat
daarom regelmatig viervlak (tetraëder) heet.
ïig. 152. 21.3. Vormt men met zulke driehoeken
een regelmatigen mervlakkigen hoek, zoodat
de opening een quadraat is, dan kan men op
die opening juist weder zulk een viervlakki-
gen hoek passen, waardoor men een lichaam
verkrijgt met viervlakkige uithoeken, dat
acht (driehoekige) vlakken telt; men noemt
het een regelmatig achtvlak (octaëder) (fig. 152).
214. Het derde regelmatige veelvlak met driehoekige zij-
vlakken ziet men in fig. 153 afgebeeld. Het ontstaan daar-
van kan men zich aldus voorstellen :