Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
§ 20.
Reg«ïlniH,tige veelvlaltbigfe liohameu.
209. Een regelmatig veelvlakkig lichaam is een lichaam
sonder inspringende hoeken , begrensd door gelijke en gelijk-
vormige regelmatige veelhoeken, die overal met gelijke twee-
vlakkige hoeken aan elkander sluiten. (Zulk een lichaam is
b. V. de kubus of teerling.)
Hierin ligt opgesloten :
lo dat al de ribben van het lichaam even lang zijn ;
2« al de vlakke hoeken even groot;
3» al de uithoeken regelmatig ;
4» dat aan eiken uithoek evenveel vlakken samenkomen ,
daar anders de tweevlakkige hoeken niet even groot zouden
blijven (zie n" 156).
5» dat derhalve elke ribbe, elke vlakke hoek , elk grens-
vlak , elke tweevlakkige hoek en elke uithoek aan de overige
in alles gelijk is en op gelijke wijze aan het lichaam voor-
komt, zoodat het, van welke zijde ook beschouwd, steeds
eenerlei voorkomen heeft. (*)
6» dat alle regelmatige veelvlakken van dezelfde soort (b. v.
alle kuben) gelijkvormig zijn, terwijl verder de grootte nog
slechts afhangt van ééne lijn , nl. de lengte eener ribbe.
7° dat de soort of vorm van zoodanige lichamen geheel
bepaald is door die van éénen uithoek;
Men zou ook kunnen zeggen ; een regelmatig veelvlak is eeti lichaam
met regelmatige uithoeken, welks zijvlakken regelmatige veelhoeken zijn.
üit deze bepaling volgt ook alles wat hierboven gezegd is, gelijk men
bij eenig nadenken spoedig zal inzien.
210. Daar elke uithoek van zulk een lichaam gevormd
wordt door vlakke hoeken van dezelfde grootte, wier aantal
minstens drie bedraagt, zoo zijn die vlakke hoeken steeds
kleiner dan 120°. (Waarom?)
t*) ilct voorkomen ver^t-liilt evenwel, naarmate men ór eeue ribbe, óf een vlak, óf een
nitlioek naar zich toe plaatst. Het eenige licbaam, dat volstrekt overal hetzelfde aanzien
beeft, is de bol, die echter geen veelvlakkig liebaam Is.