Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
reiken, moet dus juist de oppervlakte van den bol zeiven voorstellen,
ofm. a. w. de oppervlakte van den bol = het pro-
duct van middellijn en omtrek.
208. Om den inhoud van den bol te berekenen, kan men
zich eerst een lichaam voorstellen , gevormd door een aantal
piramiden , die alle midden in het lichaam met den top b\j
elkander liggen, en gelijke hoogte hebben, namelijk zoo groot
als de straal van den bol, welks inhoud men zoekt, — ter-
wijl de grondvlakken dier piramiden aan elkander sluiten,
en de geheele oppervlakte van het lichaam vormen.
De inhoud van al deze piramide te zamen is natuurlijk
= de som der grondvlakken x '/a der gemeenschappelijke
hoogte, of m. a. w. de inhoud van zulk een lichaam is ge-
lijk aan deszelfs geheele oppervlakte vermenigvuldigd met '/j
dier hoogte (met '/j straal des bols).
Als men nu de piramiden gedurig smaller en haar aantal
grooter neemt, terwijl de hoogte van elke piramide aan den
straal des bols gelyk blijft, zal het lichaam al meer en meer
op den bol gelijken, zonder dat daarom de inhoudsberekening
verandert; men zal altoos hebben :
InA. — Oppervl. x Vs straal des bols.
Maar hoe meer het lichaam aan den bol gelyk wordt, des
te meer wordt hier de oppervlakte gelijk aan de oppervlakte
van den bol zeiven, zoodat de inhoud nadert tot: oppervlakte
van den bol X Va straal. Dit moet dus juist de inhoud
van den bol zeiven zijn, of:
Inh. bol = Oppervl. x Vx ^ — Opp. X '/e D;
dat is: Men vindt den inhoud van den bol,
als men zijne oppervlakte vermenigvuldigt
met '/3 van den straal, of met '/„ der mid-
del 1 ij n.