Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Ook de inhoudsberekening van den afgeknotten kegel komt
geheel en al overeen met die der afgeknotte piramide, zoowel
wat het vinden der hoogte van den afgesneden top, als wat
de andere berekeningen aangaat. (Zie dus n" 191 — 193).
§ 19-
De Bol.
205. De bol ontstaat, wanneer een halve cirkel om zijne
middellijn als om eene as of spil omwentelt.
Hij is dus een lichaam, dat door één alzijdig gebogen vlak
begrensd wordt.
206. De bol heeft geene ribben of hoekpunten , dus ook
geene diagonalen. Alle punten van het oppervlak zijn even-
ver verwijderd van het middelpunt des bols, dat hetzelfde
is als het middelpunt vau den bewogen halven cirkel.
De lijnen , die van het middelpunt tot het oppervlak gaan,
noemt men stralen van den bol.
Elke lijn, die door het middelpunt heen twee punten van
het oppervlak met elkander verbindt, heet middellijn.
Eene middellijn naar verkiezing kan men als as des bols
beschouwen; men denkt zich deze dan als de middellijn van
den bewogen halven cirkel.
Als een plat vlak den bol snijdt, is de doorsnede altijd
een cirkelvlak.
Gaat deze doorsnede langs eene middellijn, dus door het
middelpunt, dan is de omtrek van het cirkelvlak tevens de
omtrek van den bol. Zulk een cirkel noemt men een grooten
cirkel van den bol.
Gaat de doorsnede niet door het middelpunt van den bol,
dan wordt de cirkel, die daardoor ontstaat, een kleine cirkel
van den bol genoemd.
207. Daar de oppervlakte van den bol een alzijdig gebogen
vlak is, en dus niet tot een plat vlak uitgelegd kan worden,
zoo kan men ook van den bol geen netwerk maken.