Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
fig. 148.
Fig. 149.
tig. 149 ook door ah') aangewezen. Het punt C is midden op AB ge-
nomen, zoodat de lijn CD de straal is van het middelvlak. Als men
dus den omtrek van dat vlak , zijnde 2 CD X ^ of ^V, CD, voorstelt
door Omtrek CD , dan is in beide figuren, zoo als wij in no 202 zagen,
de kegelmantel gelijk aan
AB X Omtr, CD.
Nu richte men in C op AB eene loodlijn CE op, gaande tot aan de
as des kegels; dan zijn in elke figuur al de rechthoekige driehoeken
onderling gelijkvormig. In beide kan men derhalve, uit de driehoeken
A3B en CDE besluiten : A5 : CD = AB : CE ; — bijgevolg kh X
CE = AB X CD, en dus ook kh X ^Vt CE = AB X ^V; CD . of
A^ X Omtr, CE = AB X CD.
Het gebogen z ij vlak eens geheelen of afgeknotten
kegels is dus ook gel ij k aan het product der
rechte hoogte (A^) met den cirkelomtrek, die tot
straal heeft de loodlijn (CE) , welke van de as op
'het midden der schuine hoogte valt.
204. Een kegel kan beschouwd worden als eene piramide
met een cirkelvormig grondvlak; de inhoudsberekening is als
die van elke andere piramide, dat is : men vermenig-
vuldigt het grondvlak met % der hoogte, of
Inh. kegel = G X Vi B,
De juistheid dezer berekening toont men op dezelfde wijze aan , als
bij den cilinder is geschied.
Het spreekt van zelf, dat zy even goed voor een scheeven kegel
als voor een rechten geldt, en dat ook de vorm van het kromlijnig
grondvlak niets afdoet; maar wij bepalen ons bij den rechten cirkel-
vormigen kegel, waarop ook no 202 en 203 uitsluitend passen.