Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
den omtrek van het grondvlak , en de straal is gelijk aan
de schuine hoogte, zoodat de oppervlakte van den
kegelmantel wordt uitgedrukt door
Omtr. grondvlak X '/j schuine hoogte.
Voegt men daarbij nog het grondvlak zelf, dan heeft men
de geheele oppervlakte des kegels.
Van een afgeknotten kegel verkrijgt men
den mantel, als men den mantel des ge-
heelen kegels, sector ATB (fig. 147), met
dien van den afgesneden top, sector CTD,
vermindert.
De berekening der oppervlakte is hier
weder gemakkelyk. Volgens n-. 136 is de strook ABDC —
(6. AB + h. CD) X V-i AC, of = 6. EF X AC.
De bogen AB en CD zullen bij het vormen van den kegel
de omtrekken van grond- en bovenvlak uitmaken, en de
middelhoog EF den omtrek van het middelvlak, zoodat men
kan besluiten:
De mantel eens afgeknotten kegels wordt
berekend door de som der omtrekken van
grond- en bovenvlak te vermenigvuldigen
met de halve schuine hoogte, — of den om-
trek van het middelvlak met de geheele
schuine hoogte.
Men ziet liclit in, dat deze regel ook voor den niet afgeknotten
kegel geldt, waarbij het bovenvlak tot een punt is ingekrompen, en
derhalve de omtrek daarvan = O gerekend moet worden.
203. Er bestaat voor eiken kegelmantel nog eene andere berekening,
uit bovenstaande afgeleid, en welke tot het vinden der oppervlakte van
den bol wordt gebezigd. (*)
Fig. 148 is een heele, fig. 149 een afgeknotte kegel. De schuine
hoogte wordt in beide door AB, de rechte hoogte door kb (en in
C*) Deze berekcnlDg, alsmede de redeneering, daarop in n® 207 gegrond, ral wegens
bare afgetrokkenheid, voor de meeste leerlingen te moeilik zijn. Beide ican men dan
ook zonder bezwaar overslaan , en zieh voor de berekening van bet bolvormig oppervlak
tot het ran buiten leeren ran den regel bepalen.