Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
vormig grondvlak en een éénzijdig gebogen zijvlak ; dit laatste
heet ook wel het kegelvlak of beter de kegelmantel.
Men vindt er slechts ééne kantlijn aan, nl. aan het grond-
vlak , en wel eene gebogene; — ook één uithoek, nl. den
top-, doch dit is geen veelvlakkige hoek, daar hij door slechts
één gebogen vlak gevormd wordt.
Van diagonalen kan geen spraak zijn.
ïig. 14,5. 201. Wordt de kegel gesneden door een vlak*
evenwijdig aan het grondvlak , dan is de afgesne-
den top een kleinere kegel, en het overblijvende
een afgeknotte kegel (fig. 145).
202. Daar de kegel ontstaat door de omwente-
ling van een rechthoekigen driehoek, zoo is de top
op gelijken afstand van alle punten van den om-
trek des grondvlaks, en deze afstand is gelijk aan de schuine
zijde des driehoeks. Men noemt dien de schuine hoogte
van den kegel.
Fig. 146. Wordt derhalve de kegelmantel tot een
plat vlak uitgelegd, dan zal het punt van
den top van alle punten van de grondlijn
evenver verwijderd wezen, zoodat de platte
figuur een cirkelsector is, waarvan de straal
gelijk is aan de schuine hoogte van dea
kegel.
Teekent men nu nog aan eenig punt van
den boog diens sectors het cirkelvormig
grondvlak, dan heeft men het netwerk van den kegel.
De hoek van den vereiscbten sector wordt bepaald door de verhou"
ding tusschen de schuine hoogte des kegels en den straal van zijn
grondvlak. Is b. v. de eerste 70 niM en de tweede 31 mM, dan is de
omtrek vau het grondvlak ook slechts '■"/lo "f Vio van den cirkelom-
trek , met de schuine hoogte als straal be3chreven.| De hoek van den
sector moet dus in dat geval Vio X 360° of 108° bevatten.
De oppervlakte van den kegel is dus teruggebracht tot
een cirkel en een cirkelsector. De vlakke inhoud van den
sector is = boog x % straal; hier is de boog gelijk aan