Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
Van een scheevea cilinder , b. v. ABCD (fig. 142), kan men den in-
Fig. 142. houd nog anders berekenen. Men snijdt dien
rechthoekig b. v. over CE , en voegt dan het
afgesneden stuk BCE aan het eindvlak AD,
waardoor men weder een rechten cilinder ÜE'EC
verkrijgt, met het cirkelvlak CE of DE' tot
grondvlak en de lengte CD tot hoogte. Derhalve
vindt men den inhoud van een schee-
ven cilinder, door het cirkelvlak der
rechthoekige doorsnede te vermenig-
vuldigen met de lengte.
De middellijn CE der rechthoekige doorsnede
is altijd gelijk aan de breedte ce van het ovaal
grond- of bovenvlak. Deze inhoudsberekening zal dezelfde uitkomst
geven, alsof men het ovale grondvlak met de hoogte CF had verme-
nigvuldigd, gelijk men uit de evenredigheid DA : DE' = CD : CF ge-
makkelijk kan zien.
§ 18.
Oe Ke^el.
Fig. 143.
199. Een kegel (fig. 143) ontstaat, als een recht-
hoekige driehoek om eene zyner rechthoekszijden
als as of spil omwentelt.
Dit geeft altijd een rechten kegel, waarvan het
toppunt loodrecht boven het midden van het cir-
kelvormig grondvlak gelegen is.
Men kan ook een kegel doen ontstaan op de wijze eener piramide
(no 145) door de beweging van een geregeld afnemend cirkelvlak (of elk
ander kromlijnig vlak). Hierdoor ontstaan dan niet enkel rechte^ maar
Fig. 144. ook scheeve (fig. 144) en allerlei onregelmatige kegels.
Bij een scheeven kegel zijn alle punten van den om-
trek des grondsvlaks AB vereenigd met een punt T,
dat niet loodrecht jboven het midden van dat vlak ge-
legen is.
Daar deze soort zelden of nooit voorkomt, zullen wij
er ons niet opzettelijk mede bezig houden.
200, Een kegel heeft slechts twee vlakken, nl. een cirkel-