Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
van het snijdend vlak. Daardoor is de lengte van dien cirkel
overal met een evenmatig gedeelte vermeerderd ; het ovaal,
daardoor ontstaan, is dan ook juist zulk een gedeelte grooter
dan het cirkelvlak.
Tig. 141. Zij b. V. van het langrond ACBD de
lengte AB = V-, CD, dan is het eene
verlenging van den cirkel A'CB D, op
A'B' = CD beschreven. Deze cirkel nu
bevat eene oppervlakte van "/,4 CD'; ver-
lengt men dien met '/j, dan verkrijgt men
het ovaal ACBD, welks oppervlakte dan
ook zal zijn % x CD^ = ^y^, CD'
of wel % CD x 'Vu CD. Maar % CD = AB, zoodat
de oppervlakte ook is = AB X CD x "/n.
Om dus de oppervlakte van een ovaal te vinden, moet men
den rechthoek, gevormd met de lengte en breedte des ovaals,
vermenigvuldigen met "/| 4, d. i. met het verhoudingsgetal
van het cirkelvlak tot het vierkant op de middellijn.
Men kan het ovaal ook beschouwen als een versmalden cirkel, d. i.
een cirkel met de lengte des ovaals tot middellijn, maar waarvan in de
breedte overal een evenmatig gedeelte is afgenomen. Men passé dit op
het gestelde voorbeeld toe, nemende CD = '/i AB, en men ïal zien,
dat men tot hetzelfde besluit geraakt.
198. Om den inhoud van een cilinder (hetzij recht of
scheef) te vinden , beschouwt men hem als een prisma met
cirkelvormig (of ovaal) grondvlak (zie n» 176, 1»); de
inhoud is dan = het produet van het grond-
vlak met de hoogte (loodrecht op het grondvlak), of;
Inh. Cilinder G X H.
De juistheid dezer berekening blijkt, als men zich een prisma voor-
stelt van een groot aantal zijden , dat men gedurig , door het afsnijden
der tweevlakkige hoeken aan de opgaande ribben, meer en meer op een
cilinder kan doen gelijken , terwijl de inhoud toch altijd blijft = O
X H, en het grondvlak terzelfder tijd meer en meer de gedaante van
het grondvlak eens cilinders aanneemt.