Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Men teekent dus eerst een recht-
hoek ABDC, welks lengte AB zoo
groot is als de omtrek van het
grondvlak, terwijl de breedte AC
gelijk is aan de hoogte des cilinders.
Aan eenig punt der zijden AB
en CD, welke, rondgebogen, den
omtrek van grond- en bovenvlak
moeten vormen, teekent men nu
elk dezer cirkelvormige vlakken.
Hieruit volgt nu van zelf de berekening der oppervlakte
van zulk een cilinder. Door nl. den omtrek AB van het
grondvlak met de hoogte AC te vermenigvuldigen, vindt
men de maat van het gebogen zijvlak; hierbij nog tweemaal
het grondvlak gevoegd, geeft de oppervlakte van den cilinder.
Het netwerk van een scheeven cilinder sluit meer moeilijkheid in zich,
ja is bijna onmogelijk met juistheid te teekenen ; want de kantlijnen
van grond- en bovenvlak geven eigenaardige kromme lijnen, welker
kromming, hoewel beide volkomen gelijkvormig en evenwijdig zijn,
uiet den passer niet gevolgd , en door berekening slechts tennaastenbij
oepaald kan worden.
De oppervlakte van zulk een scheeven cilinder te vinden heeft echter
jieene zwarigheid.
Fig. 140. de kromme lijnen, zooals in neven-
staande figuur 140, gelijk en evenwijdig
zijn , zoo kan men het zijvlak beschouwen
als een parallelogram , waarvan de lengte
gelijk is aan den omtrek van den (rechten)
cilinder (waaruit de scheeve gesneden is) ,
eu welks breedte gelijk is aan zijne hoogte
(d. i. aan de rechte lijn , die van het grond-
vlak naar het bovenvlak over den scheeven cilinder gaat).
De grootte van grond- en bovenvlak des scheeven cilin-
ders , welke langronden (ovalen) zijn, wordt op de volgende
wijze gevonden.
Men beschouwt ze als verlengde cirkels. In figuur 138
(n® 195) is b. v. het langrond CD niets anders dan eene
verlenging van den cirkel cd^ veroorzaakt door de schuinte