Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Fig. 138. Er zijn echter ook scheeve cilinders.
Wordt namelijk een rechte cilinder of rol abdc
(fig. 138) door twee evenwijdige vlakken Ali
en CD onder scheeve hoeken gesneden, dan is
het stuk ABDC een scheeve cilinder.
Grond- en bovenvlak van zulk een scheeven
cilinder zijn geene cirkels, maar ovalen of lang-
ronden.
Men kan een cilinder ook doen ontstaan op de wijze
van een prisma (zie no 144), door de beweging vau een
cirkelvlak, een ovaal of elk ander vlak, dat door eene kromme lijn
wordt ingesloten. Op deze wijze kunnen niet alleen cirkelvormige en
rechte, maar ook allerlei onregelmatige en scheeve cilinders ontstaan ,
met welke wij ons echter niet verder zullen bezighouden,
196. De cilinder heeft drie vlakken : een cirkelvormig (of
langrond) grondvlak, een dergelijk bovenvlak, en een één-
zijdig gebogen zijvlak.
Er zijn aan den ciHnder slechts twee kantlijnen , dus ook
twee tweevlakkige hoeken, welke hier echter niet aan rechte,
maar aan gebogen kantlijnen gevonden worden.
Op deze kantlijnen kan men alzoo niet op dezelfde wijze
als op rechte ribben loodlijnen in de vlakken oprichten,
zoodat ook de standhoeken eenigszins anders dan bij prisma's
en piramiden moeten bepaald worden.
Bij een rechten cilinder is de standhoek recht; bij een
scheeven cilinder is de standhoek zoo groot als de scheeve
hoek, onder welken de evenwijdige vlakken den rechten
cilinder gesneden hebben.
Een cilinder heefit geen enkelen drievlakkigen hoek, dus
geene lichaamshoe ken, noch hoekpunten , en bijgevolg ook
geene diagonalen.
197. Om het netwerk van een rechten cilinder te teekenen,
merke men op, dat het gebogen zijvlak, plat uitgelegd, een
rechthoek is, waarvan de eene afmeting door de hoogte van
den cilinder, en de andere door den omtrek van het grond-
vlak bepaald wordt.