Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
lang; het middelvlak zal dus ® ^ = 6 V2 dM breed en
+ 6 ^ JJ^ J^jjg ^g^gjj jjg inhoud der afgeknotte
<6
piramide wordt alzoo ;
[(9 X 13%) + (4 X 6) + 4 X (6% X 9%)] X '% dM' =
665 dM3.
Zij eene sloot boven 20 M lang en 2 M breed, onder 19 M
lang en 1 M breed, en daarbij 1,5 M diep. Het middelvlak
is hier 19,5 M lang en 1,5 M breed. De inhoud is dus :
[(20 X 2) + (19 X 1) + 4 X (19,5 X 1,5)] x ■■»/e M3= 44 M'.
Aanmerking. Is het grondvlak een parallelogram of drie-
hoek, en loopen de lijnen van het bovenvlak evenwydig met
die van het grondvlak , dan kan men in plaats van 4 maal
het middelvlak ook zeggen: een vlak, welks lengte en breedte
(hoogte) gelijk zijn aan die van grond- en bovenvlak te zamen.
De berekening b. v. van de sloot kwam dan aldus te staan :
[(20 X 2) + (19 X 1) + (39 X 3)] X '.y» M' = 44 M'.
194. De oppervlakte eener piramide, hetzij eene geheele
of afgeknotte, vindt men uit de som van al de vlakken,
waardoor zij wordt ingesloten.
OMWENTELINGSLICHAMEN.
§ 17.
De Cilimler.
Fig 137 ^^^ omwentelingslichaam, dat
wij te beschouwen hebben, is de cilinder of rol,
(fig. 137) welke ontstaat, als een rechthoek om
eene zijner zijden rondwentelt (n» 146).
Daar bij een rechthoek alle hoeken recht zijn,
zoo zal, als de cilinder op deze wijze ontstaat,
het zijvlak altijd rechthoekig met grond- en
bovenvlak verbonden zijn, zoodat het altijd een
rechte cilinder is.