Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
Vergelijkt men deze evenredigheden met de beide vorige, dan ziet men dat
AO : AB = flN : TM
en AO : = asN : T»i.
Maar AO ia = AB — ab (het versehil in breedte van grond- en
■bovenvlak) en aN = niM (de hoogte der afgeknotte piramide), zoodat
men hier juist de evenredigheden heeft, die boven in cijfers zijn uitgedrukt:
9 — 4 : 9 = 10 : 18
en 9 ~ 4 : 4 = 10 : 8.
192. Men kan den inhoud eener afgeknotte piramide ook vinden,
als men de som van grond- en bovenvlak, nog vermeerderd met de meet-
kunstige middelevenredige tusschen beide, met V3 der hoogte vermenig-
vuldigt. Dit ia eigenlijk slechts eene verkorting der eerste manier.
In het boven gestelde g^val is het grondvlak 9 X ISVi dM» ~
121V2 dM^ groot, en het bovenvlak 4X6 dM^ = 24 dM^. De
middelevenredige tusachen 121 Va ên 24 ia y 1211/2 X 24 — 54. De
inhoud der afgeknotte piramide is alzoo :
(121/2 + 24 + 54) X dM' = 665 dM^
Waar het grondvlak een driehoek of parallelogram is , vindt men de
middelevenredige ook zonder worteltrekking, door de breedte van het
grondvlak met de lengte van het bovenvlak, of omgekeerd , te verme-
nigvuldigen ; b. V. in dit geval, 9 X 6 of 13Va X 4 = 54.
193. Er is nog eene andere inhoudsberekening, die niet
alleen op afgeknotte piramiden toepasselijk is, maar op alle
lichamen, waaraan twee evenwijdige vlakken (*)door zijvlakken
verbonden zijn, als prisma's, piramiden, kegels, enz., ja
zelfs op den bol en deelen van den bol. (Het bewijs daarvoor
ligt echter buiten het plan van dit leerboek.)
Men vermeerdert de som van grond- en
bovenvlak met 4 maal het middelvlak (d. i.
het vlak, midden tusschen grond- en bovenvlak gelegen)
en vermenigvuldigt de geheele som met
/e d e r h 0 o g t e.
In de afgeknotte piramide van n« 191 zijn grond- en
bovenvlak 9 dM en 4 dM breed, en 13Va dM en 6 dM
i*) De plaats van een vlak kan hier ook door een punt (b. v. bu de niet afgeknotte
piramide) of door eene lija (b. v. bij een scherp toeloopenden rug) rervaDgen worden.
2 3