Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
en den laatsten van den eersten af te trekken, op deze wijze:
Fig. 136. Zij K^QÜdabc (fig. 136) eene afgeknotte
vierzijdige piramide, welke in inhoud gelijk
is aan de geheele piramide ABCDT min den
afgesneden top of piram. abcdH. Laat nu
gemeten zijn AB , breedte van het grondvlak,
== 9 (/A/, terwijl de lengte BC 13dM be-
draagt; twM of öN, hoogte der afgeknotte
piramide = 10 dM; en aó , breedte van het
bovenvlak = 4 dM (de lengte zal dan zijn
6 dM). Nu rekene men als volgt:
Het vlak, uit welks beweging eene piramide ontstaat, neemt
bij het rijzen evenmatig in lengte en breedte af (n° 145.)
Hier is het, door 10 dM te rijzen, 9 — 4 = 5 dM smaller
geworden ; hoeveel moet het nu nog rijzen , om van 4 dM
tot O dM breedte te komen , d. i. om nog 4 dM in breedte
te verliezen? — Juist 8 dM, want 9 — 4 : 4 = 10 : 8.
De afgesneden top is dus 8 dM hoog. Hierdoor heeft
men tevens de hoogte der geheele piramide = 18 dM. Deze
kan men ook onmiddellijk vinden, door op te merken, dat
de breedte van het grondvlak van 9 dM tot O moet vermin-
deren , en dus door de evenredigheid : 9 — 4 : 9 = 10 : 18.
De inhoud der geheele piramide is derhalve gelijk aan
9 X 13% X dM^ = 729 dM3; die van den afgesneden
top, 4 X 6 X % dM3 = 64 dM^; zoodat voor de afge-
knotte piramide blijft 729 dM» - 64 dM^ = 665 dM3.
Ziehier een nader bewijs voor deze berekening.
Trekt men in het grondvlak de lijn AM, op het bovenvlak de lijn
am, en laat men uit a de loodlijn aN op AM neder, dan zijn de drie-
hoeken ANa, AMT en amT gelijkvormig, zoodat men heeft:
Afl : AT = aN : TM
en Afl : aT = aN : Tot.
Trekt men nu op het zijvlak ABèa, nog aO evenwijdig met dB, dan
heeft men weder, uit de driehoeken AO^ï , ABT en a6T :
A« : AT = AO : AB
en Aa : «T = AO : ab.