Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
ABCF, die met het prisma hetzelfde grondvlak en gelijke hoogte heeft,
en eene vierzijdige piramide ABEDF, welke, volgens de diagonaal BD
en de ribben BF en BF gesneden, nog twee driezijdige piramiden op-
levert , en wel:
Vooreerst de driezijdige piramide DEFB, welker grondvlak DEF niet
verschilt van ABC, terwijl ook de hoogte, zijnde de afstand van het
punt B tot aau het vlak DEF , niets anders is dan dc hoogte van het
prisma. Deze piramide is derhalve van gelijken inhoud als de eerste
piramide ABCF.
De derde piramide is ABDF. Vergelijkt men dezo met pir. DEFB
(of BDEF), doch zoo, dat men de driehoeken ABD en BDE als grond-
vlakken, en F als gemeenschappelijk toppunt beschouwt, dan verschillen
de grondvlakken in niets van elkander, omdat elk zijvlak van een prisma,
als ABED, een parallelogram is (hier een rechthoek) en daarom door
de diagonaal BD in twee gelijke en gelijkvormige driehoeken ABD en
BDE verdeeld wordt. Ook de hoogte is dan voor beide piramiden
dezelfde, nl. van het grondvlak tot het gemeenschappelijk toppunt F.
Dus zijn ook deze twee piramiden gelijk van inhoud, zoodat men hoeft
pir. ABCF = pir. DEFB = pir. ABDF.
Hieruit volgt deze regel:
Men vindt den inhoud eener (driezijdige)
piramide, als men het grondvlak met V3
der hoogte vermenigvuldigt.
Dewijl men iedere piramide in een bepaald
aantal driezijdige kan verdeelen, b. v. door
in het grondvlak uit een hoekpunt alle dia-
gonalen te trekken, en langs die diagonalen
de piramide te snijden door vlakken, die
door den top gaan (fig. 135), zoo is in den
gevonden regel het woord driezijdige over-
tollig, daar de inhoud van alle piramiden
bepaald wordt, of:
Inh. piram. = G X Vs H.
191. Snijdt men door een vlak, evenwijdig aan het grond-
vlak , den top eener piramide weg, dan krijgt men eene «ƒ-
geknotte piramide.
Den inhoud daarvan vindt men door den inhoud der geheele
piramide, alsmede dien van den weggesneden top te berekenen,