Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
Is de -^iT^mï^t onregelmatig y dan teekent men de driehoekige zijvlakken
in de afmetingen en de volgorde, waarin zij aan de piramide voorkomen,
en aan de basis van een derzelve het grondvlak. Heeft men b. v. eene
Fig. 133. piramide, welker grondvlak een rechthoekige driehoek
is met zijden van 3, 4 en 5 lengte-eenheden, terwijl
de piramide aan den rechten hoek des grondvlaks ook
rechthoekig en 15 lengte-eenheden hoog is, dan zal
fig. 133 daarvan het netwerk voorstellen.
Hier ia AB — 4 en AT = 15, terwijl / BAT
recht is. Ook is / C'AT recht en AC' = 3. Om
nu het zijvlak BC"T te teekenen, neemt men BC" =
5 en C"T = C'T, waarmede men dan op BT den
driehoek BC"T kan construcercn, daar men de drie
zijden kent. Eindelijk wordt ook het grondvlak ABC er aangeveegd.
Was de piramide scheefhoekig , dan zou men elk zijvlak met de drie
ribben , waardoor het ingesloten wordt, moeten construeercn.
190. Wat den inhoud der piramiden betreft, kan men
vooreerst hier nP 176, 2» toepassen, waaruit blijkt, dat de
inhoud niet verandert, zoo lang het grondvlak hetzelfde en
de hoogte gelijk blijft, om het even of de piramide recht-
hoekig of scheefhoekig is, naar deze of naar gene zijde overhelt.
Dit vooropgesteld, kunnen wij aanstonds den inhoud eener
driezijdige piramide berekenen.
Immers als men een driezijdig prisma volgens de diago-
nalen snijdt, wordt het in drie driezijdige piramiden ver-
deeld (fig. 134.)
Fig. 134. Deze piramiden nu
zullen alle gelijk van
inhoud zijn, daar zij
tpee en twee op ge-
lijke en gelijkvormige
grondvlakken staan, en
gelijke hoogte hebben.
Elke der drie pira-
miden is dan gelijk
aan één derde van het prisma.
Zoo wordt hier het driezijdig prisma ABCFED volgens de diagonalen
AF en BF en de ribbe AB eerst verdeeld in eene driezijdige piramide