Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
1'i^. 127. 1-ig. 128. Fi^. 129.
Laat men nu het grondvlak op zijne plaats, en vouwt men
de zijvlakken zoover naar binnen, dat de tophoeken aan
elkander komen, dan heeft men de begeerde piramide.
Hoewel dit de natuurlijkste wijze is om het netwerk te
teekenen, is het toch niet de gemakkelijkste, noch de
voordeeligste.
Men kan nl. ook zooveel gelijkheenige driehoeken als er
zijvlakken moeten zijn, met de tophoeken bijeen, aan elk-
ander voegen ; men neemt van elk de basis gelijk aan eene
zijde van het grondvlak en de beenen gelijk aan eene op-
gaande ribbe der piramide; — teekent men dan nog aan de
basis van een driehoek het regelmatig grondvlak , zooals in
n» 4, 5 en 6 hieronder, dan kan men weder door omvouwing
gemakkelijk de piramide samenstellen.
Fig. 130. Fig. 131. Fig. 132. Om de gelijk-
heenige driehoe-
ken gemakkelijk
naast elkander te
teekenen, trekt
men met de
lengte eener op-
gaande ribbe als
straal een cirkelboog, en zet daarop eene zijde van het grond-
vlak als koorde uit, zooveel malen, als er driehoeken moeten
zijn. Verbindt men de uiteinden dier koorden met het mid-
delpunt , dan heeft men de vereischte driehoeken.