Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
voorts is elke hoek van het grondvlak door eene opgaande
ribbe met den top verbonden, en dit geeft weder n kant-
lijnen ; derhalve: eene n-z ijdige piramide heeft
2n kantlijnen en tweevlakkige hoeken.
185. Aan eiken hoek van het?grondvlak wordt een lichaams-
hoek gevormd, en wel een drievlakkige hoek ; daarbij komt
nog de top, welke ook een lichaannshoek is, en wel voor
eene n-zijdige piramide een n-vlakkige hoek; dus n drie-
vlakkige en 1 n-vlakkige hoek; samen dus aan eene
n-z ijdige piramide n+l lichaamshoeken.
186. Aan eene n-zijdige piramide zijn n driehoekige zij-
vlakken, deze hebben dus samen 3 n vlakke hoeken; daarbij
nog n vlakke hoeken in het grondvlak, geeft aan eene
n-z ijdige piramide 4n vlakke hoeken.
187. De vlakke hoeken van het n-zijdig grondvlak zijn
samen gelijk aan 2 n — 4 rechte hoeken (§ 8, n» 94); de
n zijvlakken, driehoeken zijnde, wier drie hoeken samen =
2 rechte hoeken zijn, geven nog 2 n rechte hoeken; dus
bevatten al de vlakke hoeken eener n-zijdige
piramide 4n — 4 of 4 (n — 1) rechte hoeken.
188. Uit den top eener piramide kan men geene diago-
nalen trekken, noch over de driehoekige zijvlakken, noch
door het lichaam, wijl naar elk hoekpunt eene kantlijn loopt;
derhalve zijn er alleen diagonalen mogelijk in het grondvlak,
en wel volgens § 8 n" 93, voor eene n-zijdige pira-
mide ^ f ~ ^^ of % n x (n - 3) diagonalen,,
die alk vlakkendiagonalen zijn.
189. Het netwerk eener regelmatige piramide kan men
op deze wijze samenstellen. Men teekent eerst het regel-
matige grondvlak, en beschrijft dan op elke zijde daarvan
een gelijkbeenigen driehoek, welks beenen gelijk zijn aan
eene opgaande ribbe der piramide. Zie n» 1 , 2 en 3
(fig. 127, 128 en 129).