Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
179. De oppervlakte van een prisma vindt men, als men
de grootte van al de vlakken die het prisma begrenzen, be-
rekent, en daarvan de som neemt.
§ 16.
Pix*a.iul«leii.
180. Eene piramide is een lichaam , dat ingesloten wordt
door een veelhoek (drie-, vier-, vijfhoek, enz.) als grond-
vlak en door driehoekige zijvlakken , die een gemeenschappe-
lijken top hebben.
Hoe eene piramide ontstaat, is reeds in n" 145 verklaard.
Men verkrijgt die ook, als men de opening van een veel-
vlakkigen hoek met een ander vlak sluit (n" 154).
181. De piramiden onderscheidt men naar het aantal zij-
vlakken , hetwelk altijd overeenstemt met dat der zijden van
het grondvlak. Zoo heeft men drie-, vier-, vijf zij dige pira-
miden , enz.
182. Staat eene der opgaande ribben loodrecht op het
grondvlak, dan is de piramide rechthoekig ; zoo niet, dan is
zij scheefhoekig.
Is het grondvlak een regelmatige veelhoek, en valt de
loodlijn uit den top midden op dat grondvlak, dan is de
piramide regelmatig.
Van eene regelmatige piramide zijn de zijvlakken gelijke
en gelijkvormige gelijkheenige driehoeken, en de top is een
regelmatige lichaamshoek.
183. Behalve de zijvlakken , welker aantal aan de pira-
mide haren naam geeft, heeft men nog het grondvlak, zoo-
dat aan eene n-z ijdige piramide worden ge-
vonden n+1 vlakken.
184. Aan elke zijde van het grondvlak sluit een zijvlak ;
dit zijn dus voor eene n-zijdige piramide reeds n kantinnen;