Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
blaadjes papier, dan zalmen, wanneer deze lagen gelijkmatig
trapswijze zijwaarts verschoven worden, een scheefhoekig
prisma verkrijgen.
Dit scheefhoekig prisma nu zal op hetzelfde grondvlak
staan als het rechthoekige, en dezelfde hoogte hebben, aan-
gezien er evenveel lagen boven elkander blijven. Evenmin
is de inhoud veranderd ; hij blijft dus = G X H.
Aanmerking. Op welke wijze men de grootte van het
grondvlak berekent, is natuurlijk hetzelfde, als de bereke-
ning maar juist is. De doelmatigste manier heeft men in
§ 9, n» 106 — 116, reeds geleerd.
177. Uit beide voorgaande nummers volgt duidelijk, dat
de inhoud van een prisma alleen afhangt van zijne hoogte
en van de grootte van het grondvlak , zonder dat de vorm
daaraan iets afdoet, en dat bijgevolg alle prisma's, die
gel ij k grondvlak en gelijke hoogte hebben,
gel ij k van inhoud zullen wezen.
178. Bij het parallelepipedum, waartoe ook het re^eZma^y
vierzijdig prisma en de kubus behooren , kan men, gelijk in
n" 161 werd opgemerkt, elk der zes vlakken naar believen
tot grondvlak van het prisma nemen.
Ook zijn de grondvlakken hier altoos rechthoeken of paral-
lelogrammen , welker oppervlakte, volgens n» 108 en 110,
gelijk is aan lengte maal breedte -, vermenigvuldigt men dit
nog met de hoogte, dan krijgt men voor inhoud van elk
parallelepipedum :
lengte X breedte x hoogte,
of: L X B X H.
De benamingen lengte, breedte, hoogte zijn hier wederom
oneigenlijk gebruikt, en te verstaan van de getallen, waarin
deze afmetingen volgens eene zelfde lengtemaat worden uit-
gedrukt. Het gedurig product dier drie getallen stelt dan het
aantal overeenkomstige kubieke eenheden van den inhoud voor.