Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
eenkomstige lengte-eenheden der hoogte.
Korter: De kubieke inhoud is gelijk aan
grondvlak maal hoogte, of:
I = G X H.
In deze verkorte zegswijze zijn inhoud^ grondvlak en hoogte
in oneigenlijke zin genomen, nl. voor de getallen, die der-
zelver grootte uitdrukken.
176. Boven gevonden rekening I = G x H, gaat door
voor alle prisma's, zooals uit het volgende zal blijken.
1® Zij geldt voor alle rechthoekige prismo^s»
Immers, de vorm van het grondvlak maakt geen verschil;
men kan daarop altoos evenzooveel kuben of gedeelten van
kuben plaatsen, als het grondvlak overeenkomstige vierkante
eenheden of gedeelten daarvan bevat,
fig. 126. ^^^ bijgaande figuur 126
duidelijk maken. Men ziet daaruit, hoe elk prisma,
volgens de diagonalen uit één hoekpunt A van
het grondvlak ABCDE getrokken, in driezijdige
prisma's kan worden verdeeld. Het komt er dus
slechts op aan, of de berekening voor elk drie-
zijdig prisma doorgaat.
^^^^^^ ^^ Het grondvlak nu van een driezijdig prisma,
IBII^HIHBB^B b. v. ^ ABC, kan men altijd, door eene lood-
^Qh^^k^^H lijn BM op de langste zijde AC, in twee recht-
hoekige driehoeken AMB en BMC verdeelen, en
alzoo van elk driezijdig prisma twee andere maken, die elk een rechth.
driehoek tot grondvlak hebben.
Hoe blijkt nu, dat van zulk een prisma, b. v. van dat op A BMC,
I = G X iZ" is? Als men er nog zulk een prisma naast plaatst, dat
een gelijken en gelijkvormigen BM'C tot grondvlak heeft. Dan
immers verkrijgt men een rechthoekig parallelepipedum op den recht-
hoek BMCM'. Hoe hieruit verder het besluit volgt, zal de aandachtige
lezer zelf wel kunnen verklaren.
2® Dezelfde berekening gaat ook voor scheefhoekige
prisma^s door.
Veronderstelt men een rechthoekig prisma, samengesteld
uit zeer dunne op elkander gelegde lagen, b. v. uiterst fijne