Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
eenheid der inhoudsmaat den M^ (kubieken meter) of voor
kleinere lichamen de onderdeden van den M'.
175. Wij beginnen met een rechthoekig prisma, dat een
rechthoek tot grondvlak heeft (een rechthoekig parallele-
pipedum).
Het grondvlak AUCD,
welks afmetingen hier 7
en 4 lengte-eenheden van
zekere maat bedragen, is
groot 7 X 4 = 28 vier-
kante eenheden van de over-
eenkomstige vlaktemaat. Op
elk van deze kan een kubus
staan, welks afmetingen
ééne lengte-eenheid groot
zijn, gelijk dit bij D is
28 zulke kuben geheel het
met
aangewezen ; zoodat men
grondvlak kan bezetten.
Doet men dit, dan verkrijgt men een rechthoekig prisma
ABCDrfaSe, op hetzelfde grondvlak ABCD, maar welks hoogte
Aö slechts ééne lengte-eenheid is van de gebezigde maat.
Dit prisma bevat dus 28 kubieke eenheden, d. i. juist
zooveel als het grondvlak vierkante eenheden bevat, en dit,
omdat op het grondvlak slechts éine laag kuben geplaatst is,
m. a. w. omdat het prisma slechts ééne lengte-eenheid hoog is.
Om het prisma twee lengte-eenheden hoog te maken, moet
men er nog een tweede laag kuben op plaatsen, zoodat dan
het prisma 2 X 28 = 56 kubieke eenheden bevat; voor drie
eenheden hoogte krijgt men 3 X 28 = 84 , enz...; dus hier,
voor vijf eenheden hoogte, 5 X 28 = 140 kubieke een-
heden inhoud.
Derhalve in het algemeen: Het aantal kubieke
eenheden van den inhoud vindt men, door
dat der vierkante eenheden van het grond-
vlak te vermenigvuldigen met dat der over-