Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
Was het prisma scheefhoekig, dan zou men, in plaats van recht-
hoeken , parallelogrammen moeten teekenen (soms nog met één of twee
rechthoeken er hij), en de hoeken daarvan zoo groot nemen als zij op
de zijvlakken van het prisma zijn.
Dit is gemakkelijk , als men eerst aan het prisma de breedte der
parallelogrammen meet; daardoor weet men, op welken afstand men de
opgaande ribben naast elkander moet teekenen. Dan teekent men de
lengte van eene dezer ribben aan, en brengt, van de uiteinden daarvan
uitgaande, de andere zijden der parallelogrammen, die men uit het
grond en bovenrluk neemt, achtervolgens tusscken de evenwijdige lijnen,
wel toeziende, waar de scherpe en waar de stompe hoeken moeten vallen.
Ten laatste teekent men weder aan de einden van een parallelogram het
grond- en bovenvlak.
Tot verdere opheldering volgen hier een paar voorbeelden.
Fig. 123. No 1 (fig. 123) is
een driezijdig prisma
met regelmatig grond-
vlak, maar overhellende
in de richting der lood-
lijn uit A op BC, zoo-
dat het zijvlak BCFE
een rechthoek is.
Om nu het parallelo-
gram ABED te teeke-
nen, trekt men eerst
AD , en daarna, op een
afstand, gelijk aan de breedte DG, de lijn BE; door nu de schuine
zijden AB en DE uit A en D uit te zetten, bepaalt men de punten
B en E, zorgende, dat de hoek in A scherp en die in D stomp is.
Langs de zijde BE teekent men voorts den rechthoek BEF"C", en
langs AD het parallelogram ADF'C' op dezelfde wijze als men ABED
geteekend heeft.
Men zal lichtelijk begrijpen, dat de zijden BCFE en ACFD , gelijk
ook het grond- en bovenvlak, zich in het geteekende prisma anders
aan het oog moeten voordoen , dan zij werkelijk zijn ; alleen de zijde
ABED vertoont zich nagenoeg in hare natuurlijke gedaante, omdat
men ze juist van voren ziet. In werkelijkheid is ACFD met ABED in
tegenovergestelde ligging gelijk en gelijkvormig, gelijk zij dan ook in
het netwerk zijn voorgesteld.
Eindelijk maakt men nog de eindvlakken ABC en DEF, die, zoo-
als gezegd is, regelmatig zijn, d. i. hier gelijkzijdige driehoeken.