Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
•21
Fig. 119.
grond- of bovenvlak. Aan elk der einden
van een dezer rechthoeken teekent men
een gelijkzijdigen driehoek ABC en DEF.
Als men nu de rechthoeken en de drie-
hoeken om de lijnen, waarmede zij aan elk-
ander hggen , omvouwt, zal AC aan AC'
en DF aan DF' passen ; evenzoo BC aan
BC" en EF aan EF", zoodat dan ook C F'
aan C"F" sluit.
Wordt een aldus geteekend netwerk in kaartenblad uitgesneden
en omgevouwen, dan kan men daaruit het lichaam samenstellen.
Op gelijke wijze teekent men het net van een regelmatig
vier-, vijfzijdig prisma, enz. Men heeft daartoe slechts
Fig. 120. Fig. 121.
vier, vijf, enz. gelijke rechthoeken te teekenen , en aan de
uiteinden van een daarvan het grond- en het bovenvlak,
welke quadraten , regelmatige vijfhoeken, enz. zijn.
Fig. 122. ^ijn de prisma's niet regelmatig, maar
toch rechthoekig, dan blijft de wijze van
teekenen dezelfde ; alleenlijk moet men de
breedte der rechthoeken nemen uit de zijden
van de veelhoeken, die tot grond- en boven-
vlak dienen, en daarbij wel opletten, in
welke volgorde die zijden aan de veel-
hoeken voorkomen , om de rechthoeken in
gelijke volgorde te plaatsen , gelijk men in
fig. 122, zijnde het net van een onregelmatig vierzydig recht-
hoekig prisma, kan zien.