Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
Uit eiken uithoek aan grond- of bovenvlak kan men name-
lijk in dat vlak drie diagoualen minder trekken dan er zijden
zijn (§ 8, n > 93), en daarenboven nog twee, namelijk eene
over elk der beide zijvlakken , die aan dien uithoek samen-
komen ; in 't geheel dus uit eiken uithoek zooveel diagonalen
op een na, als er zijden zijn.
Trekt men die diagonalen uit eiken uithoek afzonderlek,
dan heeft men alle diagonalen op het prisma tweemaal ge-
trokken. Om dus het gezamenlijke aantal dier diagonalen te
vinden, moet men het aantal zijden min 1, vermenigvuldigen
met slechts het halve aantal uithoeken, d. i. met het ge-
heele aantal der zijden.
Een driezijdig prisma heeft dus (3 — 1) X 3 = 6 vlak-
kendiagonalen ; een vierzijdig (4 — 1) X 4 = 12; enz.
Een n-zijdig prisma heeft n (n — 1) vlakkendiagonalen.
Trekt men dit weder van het aantal diagonalen in 't geheel
af, dan vindt men dat der lichaamsdiagonalen terug.
172. Voor een prisma waarvan het aantal zijden is = n,
is het aantal vlakken = n 2;
„ „ „ ribben en tioeevlakkige hoeken = 3 n ;
„ „ „ uithoeken == 2 n;
„ „ „ vlakke hoeken = 6 n;
„ „ „ rechte hoeken, dat de »om der vlakke
hoeken uitdrukt, = 8 (n — 1)
„ „ „ diagonalen in 't geheel = 2 n (n — 2)
„ „ „ lichaamsdiagonalen = n (n — 3)
„ „ „ vlakkendiagonalen = n (n — 1)
173. Wanneer men al de vlakken, waardoor een prisma
(en in het algemeen elk lichaam, waaraan enkel platte of
eenzijdig gebogen vlakken voorkomen) is ingesloten, zoodanig
in eene platte figuur naast elkander teekent, gelijk zij op
het lichaam aan elkander sluiten, dan noemt men deze figuur
het netwerk of het net van dat lichaam.
Om zoo b. v. het net van een regelmatig driezijdig prisma
te teekenen, maakt men (fig. 119) drie rechthoeken, die
met hunne zijden AD en BE, welke de hoogte van het
prisma tot lengte hebben, aan elkander sluiten, terwijl de
andere zijden zoo groot moeten zijn als eene zijde van het