Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
hoeken; dit geeft reeds 4 maal zooveel rechte hoeken als zijden.
De hoeken van het grondvlak zijn samen = 2 maal zoo-
veel rechte hoeken, als er zijden zyn, op 4 rechte hoeken
na (zie § 8 n" 94); dit maakt voor grond- en bovenvlak
samen weder 4 maal het aantal zijden , op 8 rechte hoeken
na. Hierbij nu 4 maal datzelfde aantal voor de zijvlakken
tellende, krijgt men voor som van al de vlakke hoeken , in
rechte hoeken uitgedrukt: 8 maal het aantal zijden, min 8
rechte hoeken, of: het aantal zijden o-p één na, 8 maal genomen.
Voor een driezijdig prisma dus (8 x 3) — 8 of 8 x (3 — 1)
= 16 rechte hoeken ; voor een vierzijdig 8 x (4 — 1) = 24; enz.
Voor een n-zijdig prisma is de som 8 (n — 1) rechte
hoeken.
168. Evenals bij vlakke figuren, zoo spreekt men ook
bij lichamen van diagonalen; en gelijk de driehoek, het vlak,
dat door het minst mogelijk aantal rechte lijnen is ingesloten,
geene diagonalen heeft, zoo zijn er ook geene mogelijk bij
een lichaam, dat door het minst mogelijk aantal vlakken,
namelijk vier, begrensd wordt.
Eene diagonaal, die zich op de oppervlakte eens lichaams
bevindt, dus eene diagonaal van een der vlakken , die het
lichaam begrenzen, heet diagonaal op het lichaam-, gaat zij
integendeel door het lichaam heen zonder de buitenvlakken
te raken, dan heet zij diagonaal in het lichaam.
Die der eerste soort noemt men ook vlakkendiagonalen,
de andere lichaamsdiagonalen.
169. Het geheele aantal diagonalen van een .prisma vindt
men aldus:
Aan eiken uithoek komen drie kantlijnen samen, waardoor
hij dus met drie andere uithoeken verbonden is. Naar deze
drie kan derhalve van dien uithoek geene diagonaal getrokken
worden, maar wel naar al de overige, d. i, naar al de uit-
hoeken op vier na, daar de uithoek, van welken men uitgaat,
er mede afgerekend moet worden.
Doet men dit zoo mét eiken uithoek afzonderlijk, dan heeft
men een aantal diagonalen getrokken gelijk aan het product