Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
^^OOLMUSEUM I
gelijk is aan eene zijde van het grond|lak , ^j^fg^p^^u de j
zijvlakken ook met het grondvlak im lijl TTT fiWlijl Ui'ii'ii'i'i /
en het prisma door 6 even groote quadraten worden ingesIótênT""'
Zulk een prisma heet kubus of teerling.
Men kan ook zeggen een kubus is een rechthoekig parallelepipedmu
met gelijke afmetingen.
163. Aan elk prisma zijn twee vlakken meer dan zijden;
immers bij de zijvlakken moet men nog het grond- en het
bovenvlak tellen.
Een driezijdig prisma heeft dus 3 + 2 = 5 vlakken;
een vierzijdig 4 + 2 = 6, enz.
Stelt men liet aantal zijden voor door een algemeen getal n, dan is
hetaantalvlakken=il + 2.
164. Elke zijde van grond- en bovenvlak is eene kantlijn;
telt men daarbij nog eenmaal het aantal zijden voor de op-
staande ribben , dan vindt men in 't geheel driemaal zooveel
kantlijnen als er zijden aan het prisma zijn, en even zooveel
tweevlakkige hoeken.
Voor een driezijdig prisma dus: 3x3 = 9 kantlijnen
en tweevlakkige hoeken; voor een vierzijdig 3 x 4 = 12; enz.
Voor een n-z ij dig prisma 3 n kantlijnen en twee-
vlakkige hoeken.
165. Aan elk hoekpunt van grond- of bovenvlak komen
met dit vlak twee zijvlakken samen , en nooit meer; men
heeft dus aan een prisma slechts drievlakkige uithoeken, en
hun aantal is gelijk aan tweemaal het aantal zijden.
Een driezijdig prisma heeft dus 2x3 = 6 uithoeken ;
een vierzydig 2x4 =8 ; enz.
Aan een n-z ij dig prisma is het aantal uithoeken 3 n.
166. Aan eiken uithoek komen drie vlakke hoeken bijeen,
in 't geheel zijn er dus 3 maal zooveel vlakke hoeken als
uithoeken, of 6 m,aal zooveel vlakke hoeken als zijden.
Een driezijdig prisma telt dus 6 X 3 = 18 vlakke hoeken;
een vierzijdig 24 ; enz.
Een n-z ij dig prisma heeft O n vlakke hoeken.
167. De vier hoeken van elk zijvlak zijn samen = 4 rechte
2 2