Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
Met een driehoek als grondvlak heeft men een driezijdig
prisma; — met een vierhoek, een vierzijdig prisma, enz.
Tig. 115. T"ig. 116. 160. Staat van een prisma het boven-
vlak loodrecht boven het grondvlak , dan
zijn alle zijvlakken rechthoeken, en het
prisma heet rechthoekig. Zoo is fig. 115
een driezijdig, en fig. 116 een vier-
zijdig rechthoekig prisma.
Staat het bovenvlak niet recht
boven het grondvlak, dan zijn
alle zijvlakken, of eenige daarvan,
parallelogrammen, en het prisma
wordt scheefhoekig genoemd, b. v.
fig. 117 en 118.
Als grond- en bovenvlak van een rechthoekig prisma regel-
matige veelhoeken zijn , b. v. gelijkzijdige driehoeken , qua-
draten, regelmatige vijfhoeken, enz., dan noemt men het
een regelmatig prisma.
161. Is van het vierzijdig prisma het grondvlak eene
figuur, welker overstaande zijden evenwijdig loopen (een
quadraat, rechthoek, ruit , parallelogram) dan zijn ook de
overstaande vlakken van dat prisma twee en twee evenwijdig.
Zulk een prisma heet parallelepipedum of met een Neder-
landsch woord balk.
Wijl bij een parallelepipedum elke twee overstaande zijden
evenwijdig zijn , zoo kan men voor grondvlak nemen wat men
verkiest. Gewoonlijk wordt de grootste afmeting voor eene
zijde van het grondvlak genomen, en lengte genoemd, terwijl
de beide andere afmetingen breedte en hoogte {dikte) heeten.
Een parallelepipedum, dat, hoe ook geplaatst, altoos een
rechthoekig prisma vormt, m. a. w. een rechthoekig prisma
met een quadraat of rechthoek tot grondvlak, heet een recht-
hoekig parallelepipedum ; elk ander parallelepipedum noemt
men scheefhoekig , omdat men het altijd zoodanig kan plaatsen,
dat het een scheefhoekig prisma wordt.
162. Als van een regelmatig vierzijdig prisma de hoogte