Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
It
aan te duiden ; m. a. w. men benoemt het hoekpunt en de
opening, b. v. de drievlnkkige hoek TABC (fig. 112).
Hier is T het hoekpunt ; TA, TB, TC,
de ribben , en ABC wijst de opening aan
tusschen de zijvlakken ATB, ATC en BTC.
Deze opening nu kan altijd door een
ander vlak, dat al de ribben van den veel-
vlakkigen hoek snijdt, worden gesloten , zoodat alsdan eene
bepaalde ruimte van alle zijden begrensd is.
Een veelvlakkige hoek is minstens drievlakkig; hierbij nog
een vlak om de opening te sluiten , geeft vier vlakken
Vier platte vlakken, maar niet minder,
kunnen dus een lichaam vormen.
155. Het hoekpunt van een drievlakkigen hoek is tevens
het hoekpunt van drie vlakke hoeken, die ^Idaar samenkomen.
Zoo komen er vier vlakke hoeken bijeen aan het hoekpunt
van een viervlakkigen hoek; enz.
De vlakke hoeken van een veelvlakkigen
hoek bevatten te zamen altoos minder dan 360°.
Immers bedroeg hunne som 3G0^, dan vormden zij om
het punt van samenkomst een plat vlak ; en was de som
nog grooter, dan zou men ze zelfs gedeeltelijk over elkander
moeten schuiven , oin ze rondom één punt te kunnen plaatsen.
156, Een lichaamshoek heet regelmatig, als hij met ge-
lijke vlakke hoeken en gelijke tweevlakkige hoeken gevormd is.
Elke vlakke hoek moet daarbij kleiner zijn dan 120°,
wijl er minstens drie aan het hoekpunt samenkomen , en
3 X 120° = 360\
Van twee regelmatige lichaamshoeken met even groote
vlakke hoeken, zijn de tweevlakkige hoeken grooter, bij een
viervlakkigen hoek dan bij een drievlakkigen ; bij een vijf-
vlakkigen nog grooter, enz. Immers hoe meer vlakke hoeken
van eene gegeven grootte (b v. van 45°) men rondom een
punt wil samenvoegen , des te verder moet men de vlakken
van elkaar laten wijken. Door proefneming kan men zich
hiervan gemakkelijk overtuigen.