Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
3o Eindelijk (lig. 111) kan de stand van
liet derde vlak BDEE of BE zoodanig zijn,
dat de kantlijn BC hetzelve wel raakt , maar
niet geheel in dat vlak is gelegen. In dit ge-
val ontmoet zij het vlak slechts in één punt,
terwijl dit vlak met de beide eerste vlakken
nieuwe kantlijnen BI) en BF vormt, die met de kantlijn BC in het
ééno punt B samenkomen. In dat punt komen dan wel de drie vlakken
bijeen en blijven door de kantlijnen aan elkander verbonden, maar
tusschen dezelve blijft de ruimte open.
Drie platte vlakken kunnen dus nooit
een lichaam insluiten.
153. Wanneer, als in fig. 111 , drie vlakken in één enkel
punt samenkomen, vormen zij daar een nieuwe soort van
hoek, die drievlakkige koek wordt geheeten. Het punt van
samenkomst B heet hoekpunt.
Op gelijke wijze kunnen ook vier, vijf oï meer vlakken
in één punt aau elkander sluiten, zoodat er een vier-, "^ijf-
vlakkige hoek, enz. ontstaat. De algemeene benaming is: veel-
vlakkige hoek (waaronder ook de drievlakkige wordt begrepen).
Beschouwt men zulk een hoek van den kant tegenover dien,
van waar de vlakken bijeenkomen, dan vertoont hij een
uitspringend punt, waarom hij ook uithoek wordt genoemd.
Men noemt hem ook lichaamshoek, omdat men, van
lichamen sprekende, onder de benaming hoeken bepaaldelijk
de uithoeken pleegt te verstaan.
Bij een drievïaJcJcigen hoek zijn altoos de tweevlakkige hoeken met de
ribbe naar buiten gekeerd, m.a.w. zij zijn uitspringend; bij een vier-
vlakkigen hoek kan één der tweevlakkige hoeken ins'pringend zijn, bij
een vijfvlakldgen hoek twee , enz.
In het vervolg veronderstellen wij alle tweevlakkige hoekeu uit-
springend. Zoo zou b. v. de stelling van No 155 niet doorgaan, als
men ook impringende tweevlakkige hoeken in aanmerking nam.
154. Als men een veelvlakkigen hoek afzonderlijk wil
teekenen , stelt men elk vlak liefst door een driehoek voor.
Men benoemt dan den veelvlakkigen hoek, door eerst het
hoekpunt en daarna in goede orde de uiteinden der ribben