Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
151. De grootte van een tweevlakkigen hoek hangt af
van de helling, welke de twee vlakken op elkander hebben.
l^ig. 108. Om nu de onderlinge afwijking van
deze twee vlakken en dus ook de grootte
van den tweevlakkigen hoek te bepalen ,
trekt men uit eenig punt E (fig. 108)
van de ribbe BC in elk der beide vlakken
eene loodlijn EF, EG op die ribbe. Deze
lijnen maken dan ondeiliiig een gewonen
vlakken hoek FEG, die standhoek genoemd wordt, omdat
hij den stand der beide vlakken opzichtens elkander aanwijst.
De grootte in graden van dezen standhoek geeft dan ook
de grootte van den tweevlakkigen hoek ABCD aan.
Van daar zegt men : Een tweevlakkige hoek
wordt gemeten door de graden van zijn
standhoek.
152. Bij twee vlakken, die in eene kantlijn samenkomen,
kan nog een derde gevoegd worden, dat aan beide aansluit,
maar nimmer zoo, dat er geene opening overblijft.
Fig. 109. Er zijn drie gevallen denkbaar.
1° Het derde vlak BCEF of BE (fig. 109) wordt
zoo aangebracht, dat de geheele kantlijn BC van den
tweevlakkigen hoek ABCD in dat vlak valt. Alsdan
ontstaan er enkel twee nieuwe tweevlakkige hoeken
ABCF en ERCD op dezelfde kantlijn BC, "^nder
dat de opening van den eersten tweevlakkigen hoek
daardoor ergens wordt gesloten.
20 :\rcn plaatst (fig. 110) het derde vlak AEÜF
of AD zoodanig, dat de kantlijn BC geheel daar-
buiten ligt, en dus met hetzelve evenwijdig loopt.
Hierdoor ontstaan twee nieuwe kantlijnen AE en
DF , en op deze kantlijnen twee nieuwe tweevlak-
kige hoeken BAEF en CDFE. De opening van
elk der tweevlakkige hoeken is dan aan eene zijde
gesloten, maar er blijven twee openingen over, nl.
CAF en BED.