Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
benoemen, moet men liet altoos eene bepaalde uitgebreidlieid geven,
wijl het niet onbepaald voorgesteld kan worden.
Gewoonlijk stelt men elk vlak voor door een vierhoek,
(wanneer dit anders geschiedt, zal later gezegd worden) en
benoemt het dan door de vier hoekpunten, b. v. het vlak
ABB'A' (fig. 106), of liever door slechts twee overstaande,
b. v. het vlak AB' (of A'B).
149. De plaats, alwaar op een lichaam twee vlakken
aaneensluiten , heet ribbe of kantlijn.
Zijn de vlakken beide plat, dan is de kantlijn recht; is
een van beide gebogen , dan is de kantlijn meestal krom,
doch niet altijd.
Wordt nl. een eenzijdig gebogen vlak door een ander vlak
gesneden in eene richting , waarin op het eerste eene rechte
lijn past, dan is de kantlijn nog recht.
150. Twee vlakken, in eene kantlijn samenkomende,
maken daar met elkandef een hoek ; niet zulk een , als door
het verschil in richting van twee elkaar ontmoetende lijnen
ontstaat, maar een hoek, gevormd door het van elkander
wijken der tovee vlakken, door hunne helling op elkander,
waarom hij ook een tweevlakkige hoek wordt geheeten, ter-
wijl men een gewonen hoek, door twee lijnen gevormd , een
vlakken hoek noemt.
Tig. 107. Men kan zich een tweevlakkigen
hoek aanschouwelijk maken door een
stuk papier te vouwen en daarna weder
gedeeltelijk te openen.
Om dien te benoemen , benoemt men
elk der beide vlakken met twee letters,
maar zoo, dat van de vier letters, naast
elkander geplaatst, de beide middelste
de ribbe aangeven, b. v. de tweevlakkige hoek ABCD of
FBCE (fig 107.)
Wanneer geene vergissing mogelijk is, duidt men den hoek
ook wel aan door enkel de ribbe te noemen, b. v. de hoek
op de ribbe BC.