Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Fig. 103. Fig. 104. Fig. 105.
Van deze worden hier
enkel diegene opzettelijk be-
handeld, die ontstaan uit de
omwenteling van een recht-
hoek om eene der zijden,
(de cilinder^ fig. 10.1), van
een rechthoekigen driehoek
om eene rechthoekszijde (de
kegel^ fig. 104), en van een halven cirkel om de middellijn
(de bol, fig. 105).
§
Begrenzing <ier lielia.iiieii«
147. Alle lichamen zijn ingesloten door vlakken.
Deze kunnen plat of gebogen zijn.
Een plat vlak is zulk een, waarop in alle
richtingen eene rechte lijn past. Op een
gebogen vlak past zij niet in alle richtingen.
Een gebogen vlak is of alzijdig of eenzijdig gebogen.
Op een alzijdig gebugen vlak past eene rechte lijn in vol-
strekt geene richting b. v. bij den bol. Over een eenzijdig
gebogen vlak kan men slechts in ééne richting (cilindervlak)
of slechts door één punt (kegelvlak) rechte lijnen trekken.
Zoolang niet het tegendeel blijkt, wordt onder een vlak
altijd een plat vlak verstaan.
Fig, 106.
148. Men kan zich voorstellen, dat een plat
vlak, als ABB'A' (fig. 106), ontstaat door eene rechte
lijn AB, die zich in de richting eener andere
rechte lijn CD voortbeweegt, zonder daarbij in
het minst om die lijn als spil te draaien.
Dikwijls komt het, als men van een vlak spreekt»
niet op de uitgebreidheid, maar enkel op den
etand aan, (b. v. of het waterpas, verticaal, enz.
is). Om echter een vlak te kunnen teekenen en