Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
van elke zijde des vierkants een zeker vlak en door de be-
weging van elk hoekpunt eene zekere lijn worden beschreven.
Bleven nu deze vlakken en lijnen voor het oog zichtbaar,
dan zou de ruimte, daardoor ingesloten, een meetkumtig
lichaam wezen,
142. In plaats van een vierkant zou men ook een drie-
hoek , vijfhoek , enz. kortom elk ander vlak kunnen nemen.
Voor het oogenblik zullen wij echter op den vorm van het
bewogen vlak niet letten, maar alleen de beweging zelve
beschouwen, waardoor het een lichaam beschrijft.
143. Deze beweging kan vooreerst willekeurig zijn, d. i.
geen bepaalden regel volgen, waardoor dan ook een onrerjel-
matiy lichaam ontstaat, met welks beschouwing wij ons niet
verder zullen bezighouden.
Fig. 101. 144. Ten tweede kan de beweging in eene vaste
richting geschieden, en wel zoo, dat het be-
wegende vlak altoos evenwijdig blijft aan den
eersten stand, terwijl de vorm en de afmetingen
van dat vlak onveranderd blijven. Het lichaam
dat aldus ontstaat, wordt prisma of zuil gehee-
ten (fig. 101).
145. Ten derde: het vlak beweegt zich in
ééne bepaalde richting, blijft steeds evenwijdig
met zijn eersten stand, maar neemt in grootte
af, eu wel evenmatig in alle afmetingen , zoo-
dat het denzelfden vorm behoudt, tot dat het
eindelijk in een punt overgaat (fig. 102).
Het lichaam , aldus ontstaan , heet piramide
of naald.
146. Eindelijk kan men nog eene'zijde van het vlak of eene
andere lijn als as of spil nemen (natuurlijk altoos eene rechte
lijn) en daarom het vlak laten rondwentelen. In dit geval zullen
de bewegende zijden gebogen vlakken beschrijven, behalve
als eene zijde loodrecht op de as staat; zulke zijde werkt
dan als straal van een cirkel en beschrijft een plat cirkelvlak.
Lichamen , aldus gevormd , heeten omwentelingslichamen.
Fig. 102.