Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Neemt men b. v. bogen van 40°, dan krijgt men een
regelmatigen negenhoek, waarvan elke hoek aan den cirkel-
omtrek op een boog van 7 X 40° = 280° staat, en dus
140° groot is.
Met behulp van den transporteur kan men zulke veelhoeken
gemakkelijk construeeren; bij gemis daarvan, vindt men,
na eenige proeven met den passer, spoedig eene koorde, die
het verlangde aantal malen op den cirkel gaat.
§
Soorten van licliamen.
139. Een lichaam is alles wat plaats beslaat, of wat drie
afmetingen heeft.
Als wy voortaan vau lichamen spreken, zullen wij niet
denken aan de stof, waaruit zij bestaan, maar slechts aan de
ruimte, welke zij innemen, even alsof er in die ruimte geene
stof aanwezig was.
Zulk eene bepaalde, d.i. van alle kanten begrensde ruimte
noemt men een meetkunstig lichaam.
140. Om een meetkunstig lichaam nog beter te begrijpen,
zullen wij ons eerst een vlak voorstellen, b. v. een quadraat,
dat men zich door een vierkant stuk papier, hetwelk op
eene vlakke tafel ligt, aanschouwelijk kan maken. (De dikte
van het papier denkt men natuurlijk weg.)
Wordt nu di-t papier in beweging gebracht, dan kan het
vooreerst over het vlak der tafel heenschuiven, en aldus
achtervolgens op verschillende plaatsen van hetzelfde vlak
komen, zoodat alsdan door de beweging van het vlak geen
lichaam, maar niets anders dan een giooter vlak beschreven is.
Hetzelfde zou men verkregen hebben met eene lijn over
het vlak der tafel voort te bewegen , mits niet in de richting
der lijn zelve.
141. Doch men kan het papier bij de beweging ook het
vlak der tafel doen verlaten, en dan zal door de beweging