Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
De waarheid hiervaa blijkt, als men den inhoud van S. AMB voorstelt
door den rechthoekigen driehoek AMB' (waartoe AB' even lang moet ge-
nomen worden als ö. AB), en dan CD' en EF' evenwijdig aan AB' trekt.
Immers AB', EF', CD', als gelijkstandige zijden van gelijkvormige
driehoeken, zijn dan evenredig met MA, ME, MC, en dus ook met
de bogen AB, EF , CD (zie n" 134). Wijl men nu AB' == ö. AB heeft
genomen, zoo zullen ook EF' en CD' even lang zijn als de bogen EF
en CD. Elke driehoek is hier derhalve gelijk aan den overeenkomstigen
sector, en bijgevolg ook het trapezium AB'D'C = de strook ABDC.—
De inhoudsberekening volgt nu van zelf.
Neemt men in plaats van sectoren, twee geheele cirkels,
dan vindt men, dat de inhoud van een cirkel-
vormigen ring wordt gevonden door de som
der cirkelomtrekken met de halve breedte
van den ring, of den middelcirkelomtrek
met de geheele breedte te vermenigvuldigen.
137. Wil men den inhoud berekenen van eea
cirkelsegment ABC (fig. 100) dan zoekt men
eerst dien van den sector AMB, en trekt daar-
van den driehoek ABM af.
Om den inhoud van den sector te vinden,
moet men de lengte kennen van den straal MA
en van den boog ACB. Deze laatste kan ook gevonden
worden, als maar de grootte van / AMB gegeven is, daar
de boog hetzelfde gedeelte is van den omtrek, als deze hoek
is van 360°.
Ter berekening van den driehoek, moet men nog de lengte
der koorde AB kennen ; is deze bekend, dan kan men daar-
door en door den straal MA de hoogte DM vinden, en dus
ook den inhoud berekenen.
Om dus een segment te berekenen moet men kennen den
straal des cirkels , de koorde en den boog , of in plaats vau
den boog, den hoek aan het middelpunt^ die op den boog staat,
138. Verdeelt men den cirkelomtrek in eenige gelijkë
bogen, en trekt men de koorden, dan vormen deZe een ge-
lijkzijdigen veelhoek , die tevens ook gelijkhoekig is (wijl elk
zijner hoeken op eeu gelijken boog staat). Zulke veelhoeken
heeten regelmatige veelhoeken.