Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
Fig. 98.
Elke veelhoek, door raaklijnen om een
cirkel beschreven, zooals de vierhoek ABCD
(fig. 98), kan beschouwd worden als samen-
gesteld uit driehoeken (AMB, BMC, CMD,
DMA), die elk eene zijde des veelhoeks tot
basis, en alle den straal des cirkels (Ma =
M^, enz.) tot hoogte hebben. Vermenigvul-
digt men dus de som dier basissen, d. i. den
met den halven straal, dan heeft men den
inhoud, of:
I veelhoek ~ O veelhoek X V-i ï^ ingeschreven cirkel.
Als men nu telkens door nieuwe raaklijnen (als EF) de uitstekende
hoeken afstompt, begint de veelhoek gedurig meer op den cirkel te ge-
lijken , maar de inhoud blijft altoos = Omtr. veelh. X V-i
welke waarde nadert deze inhoud nu gedurig ? Blijkbaar tot Omtr.
cirkel X V2 > ^^^^ immers de omtrek van den veelhoek meer en
meer gelijk wordt aan den omtrek van den cirkel zeiven. Derhalve
moet deze waarde : 0?ntr. cirkel X V2 ^ > waartoe de veelhoek gedurig
nader komt, zonder ze ooit te kunnen bereiken, juist den inhoud van
den cirkel voorstellen.
136. Het verschil van twee ge-
lijkvormige sectoren AMB en CMD,
of een gebogen strook als ABDC
(fig 99), kan vooreerst door een-
voudige aftrekking worden bere-
kend ; doch men mag zulk eene
strook ook beschouwen als een
trapezium, waarin AC de [hoogte, en de bogen AB en CD
de evenwijdige zijden zijn, zoodat men heeft:
Fig. 99.
V
____A_______
Inh. AB'D'C = (6. AB + b. CD) X Va AC.
Trekt men midden tusschen AB en CD den boog EF,
dan is deze juist = Y2 C^* + ^D), zoodat men ook
kan zeggen :
Inh, ABDC = b. EF X AC.
De inhoud eener strook tusschen twee
gelijkvormige bogen uit één middelpunt
is dus = het product van de som der bogen
met de halve breedte, of = het product
van den middelhoog met de geheele breedte.