Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
Daar nu de inhoud van eiken driehoek gelijk is aan het
halve product van basis en hoogte, zoo zal de gezamenlijke
inhoud van zulk een aantal driehoekjes gevonden worden
door de som der basissen , of de gezamenlijke grondlijn , te
vermenigvuldigen met de halve hoogte.
Nu kan men de driehoekjes gedurig smaller eu hun aantal
grooter nemen , zoadat de figuur , die zij samen vormen , al
meer en meer aan een cirkelsector gelijk wordt, zonder dat
daarom de inhoudsberekening verandert; dus moet ook
de inhoud van een sector g e 1 ij k z ij n aan
het halve product van boog (grondlijn) e n
straal (hoogte). Men drukt dit aldus uit:
S ^ b X y.;, U.
Fi". 97.
Past men dit toe op den geheelen cirkel, die
niets anders is dan eeue verzameling van sec-
toren , dan vindt rnen : De inhoud van
een cirkelvlak is gelijk aan het
halve product van omtrek en straal.
Hiervoor schrijft men :
I cirkel = O X % R,
of, daar de halve straal gelijk is aan V4 "ier middellijn :
I cirkel O X D.
Aanmerking. (♦) De berekening van alle niet rechtlijnige figuren
steunt op eene dergelijke redeneering. Men bedenkt nl. eerst eene recht-
lijnige figuur (of eene andere niet rechtlijnige), welker berekening men
reeds kent, en die, door vermeerdering van het aantal zijden, de be-
doelde figuur steeds meer en meer nabij kan komen ; kan men alsdan
bepalen tot welke waarde de inhoud bij die vermeerdering der zijden
gedurig nadert, dan is dit juist de inhoud der gebogene figuur, waar-
naar men zoekt.
Tot meerdere verduidelijking dezer handelwijze, op den cirkel toege-
past , diene het volgende ;
(*) Deze aanmciking kan zonder bezwaar worden voorbygegaan , indien zij al te
wiskunstig wordt gcacht. \Vy hebben ze hier geplaatst voor Sommigen , Wien zy dien-
stig kan zun tot een belderder cn juister begrip van.de zaak.