Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
De straal eens cirkels kan daarop juist
zesmaal als koorde worden uitgezet.
134. Een cirkel hangt alleen af van den straal of de
middellijn ; want is deze gegeven, dan is daardoor de geheele
cirkel bepaald, en moet bijgevolg daaruit kunnen gevonden
worden.
Men heeft berekend, dat in eiken cirkel de middellijn
(diameter) st&at tot den omtrek (in het Grieksch perimeter
genoemd) als 7 : 22 nagenoeg ; dat is : als de middellijn 7
eenheden van zekere lengtemaat bevat, zal de omtrek onge-
veer 22 van die lengte-eenheden (het verschil bedraagt nog
geen Yi^^ van eene eenheid) bevatten.
Door deze verhouding kan men uit de middellijn of dea
straal altoos den omtrek (dus ook de lengte van een bepaal-
den boog), — en omgekeerd uit den omtrek (of uit een boog
van een gegeven aantal graden) de middellijn of den straal
berekenen.
De eerste letter van het woord 'perimeter in Grieksch schrift is w (pi);
van daar wordt het verhoudingsgetal van omtrek en middellijn (3Vt
nagenoeg) gewoonlijk het getal k geheeten, en ook door die letter aan-
geduid. Wanneer men dus schrijft:
dan betcekent dit, dat de omtrek gevonden wordt, door den diameter,
of den dubbelen radius, te vermenigvuldigen met het getal k.
Neemt men nu den straal of de middellijn eenige malen grooter of
kleiner, dan zal ook de omtrek, en elk bepaald gedeelte van den om-
trek, evenveel malen grooter of kleiner worden; m. a. w.:
a. De omtrekken van verschillende cirkels zijn
evenredig met hunne middellijnen of stralen, of:
O : O' = D : D' of = R : K'.
b. Gelijkvormige bogen (d. i. ^He evenveel graden bevatten)
zijn evenredig met de stralen, waarmede zij be-
schreven worden.
liET. 96. "Wil ^eii (Jen inhoud van een sector AMB
(fig. 96) berekenen , dan verbeelde men zich eene
verzameling van zeer smalle gelijkbeenige driehoekjes,
met eene hoogte gelijk aan den straal des sectors.