Boekgegevens
Titel: Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: R.K. Jongens-weeshuis, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6498
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201425
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig leer- en rekenboek, of handleiding in de vormleer bij het gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
lijk aan liet lialve supplement van den tophoek AMC, d.i. aan 1/2 ^ BMC.
Nu, /_ BMC wordt gemeten door hoog BC ; bijgevolg wordt
^ MAC of BAC gemeten door J/2 h. BC.
Eveneens zou men aantoonen dat
BAD wordt gemeten door % BD;
Z » » « % BD'; enz. (*)
Door optelling en aftrekking volgt nog:
Z CAD wordt gemeten door Vi h. CD ;
/.CAD' „ „ „ Vi CD';
/ DAD' „ „ „ y, DD', en;^.
Men kan dus in 't algemeen zeggen; Elke hoek aan den om-
trek (d. i. welks hoekpunt op de kromme lijn ligt) wordt geme-
ne n door de helft van den boog, waarop liij staat,
y 132. Staat na een hoek aan den omtrek op een boog van 180® _, d. i.
op (en dus ook in) een halven cirkel, dan is die hoek 90° groot, dus recht.
Fig. 94. Be driuhoeken ABC, ABD, ABE (fig. 94) zijn dus
^rechthoekig in C, D en E.
Ellce driehoelv in een halven cirkel
beschreven, is een rechthoekige driehoek.
Dit geeft ons de volgende constructie van een reeht-
hoekigen driehoek, als de schuine zijde en éene recht-
hoekszijde gegeven zijn : Beschrijf op de schuine zijde
AB een halven cirkel; zet daarop , uit A of B, de gegeven rechthoeks-
zijde AC of BC als koorde uit, dan is het punt C, waar de rechte
hoek moet vallen , bepaald ; enz.
Ei ^ 95. 133. Elke hoek van een gelijkzijdigen drie-
hoek bevat 60° ; dus kau men juist zes zulke
driehoeken van gelijke grootte AMB, BMC,
ICMD, DME, EAIF, FMA, om een punt M met
Ide hoekpunten bijeenleggen, want 6 X 60° = 360®.
Trekt men nu, met de zijde ]MA van een dezer driehoeken
als straal, een cirkel, dan gaat deze door de punten A, B,
C, D, E en F. (Waarom?) AB, BC, enz. zijn dan koorden
van dien cirkel, en daar al de zijden dezer driehoeken even
groot zijn , nl. = MA, zoo moet men besluiten :
Hoe nailcr het punt D' bij A komt, des lo minder verscliill b. BD' -van ccnhalvcn
cirkel of 180 graden; des te moer nadert dus ook ^BAD' tot 90 graden of een reeliten
hoek. Hoe groot 2011 die lio«'k worden, als het punt ü' met A .samenviel? m. a. w.,
welk'-n hoek vormt eenc raoklUn ',EF) met den straal OI'V) aau hel raakpunt (A) ?